HSY ja Espoon kaupunki haaveilevat Ämmässuon muuttamisesta resurssitehokkaaksi ekoteollisuuspuistoksi. Sekajätteen vastaanottaminen on siirtynyt pääasiassa Vantaalle jätevoimalan yhteyteen, joten alueen merkitys on muuttumassa ja mahdollisuudet ovat valtavat. Siitä huolimatta lähialueen asukkaat kärsivät edelleen kompostiaumojen kääntelyn aikaan pahoistakin hajuhaitoista. Viereisen Takapellon alueella Rudus räjäyttää kalliota tehdäkseen tilaa Espoon rakennushankkeista ylijääneille maamassoille. Mustanpuron- ja Arkiniityntien kaivovedet ovat pilaantuneet ja Kolmperä -järven asukkaat pelkäävät järvivetensä puhtauden puolesta.

Olin tänään taas tapaamassa Ämmässuon kaatopaikan lähialueen asukkaita HSY:n sidosryhmätapaamisessa. Asukkaat peräänkuuluttavat edelleen kaupungilta kokonaisvaltaista, kaikkien toimintojen ja ympäristövaikutusten koordinointia. Tästä kaupungin tulisi vihdoin ottaa koppi.

Kaatopaikka näyttää kuvassa yllättävän kauniilta. Tänään ilma ei haissut.

Ämmässuon alueen asioita ei voi hoitaa ympäristökeskus yksin, kun asiat kuuluvat myös kaupunkitekniikan keskukselle, joka on mukana Ruduksen maanläjitystoiminnassa. Kaupunkisuunnittelukeskus puolestaan kaavoittaa aluetta. Viimeisimpänä on hyväksytty Kulmakorpi I asemakaava, jolla mahdollistetaan teollisuusalueen laajentuminen. Sosiaali- ja terveyspuolella ympäristöterveys taas selvittelee erinäisiä vedenlaatuun ja asukkaiden terveyshuoliin liittyviä asioita. HSY on alueen isoin toimija. Sen lisäksi Ämmässuon ympäristössä toimii yli 30 muutakin yritystä. Näistä monella on jonkinlainen ympäristölupa, jota valvoo Ely-keskus tai Espoon ympäristökeskus. Melko sotkuinen vyyhti siis, jonka keskellä asukkaat yrittävät elää tavallista elämää.

Jotta aluetta voitaisiin kehittää tulevaisuuden ekoteollisuuspuistona ja jotta alueesta saataisiin kiinnostava myös yritysten silmissä, tulisi kaupungin panostaa kokonaisuuden koordinointiin niin elinkeinon kuin ympäristönkin kannalta.

Nykyään arvostetaan yritysten ympäristövastuullisuutta ja avoimuutta. Kaupunki voisi kannustaa kaikkia alueen toimijoita siihen ja huolehtia, että ympäristöhaittoja tarkkaillaan kokonaisuutena. Silloin asukkaidenkaan ei enää tarvitsisi toimia salapoliiseina yrittäessään selvittää kulloisenkin melu- tai pölyhaitan lähdettä.

Keskustelu aiheesta täällä.

 

 

 

 

Kaupunki nostamaan Ämmässuon maine kaatopaikasta ekoteollisuuspuistoksi
Tagged on:                                         

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *