Valtuusto päätti eilen 22.3.2021 hyväksyä Espoonlahden uimahallin peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman. Kokouksessa äänestettiin kolmen vaihtoehdon kesken:

  • Pohjaesitys: Ve1b + kaupunginhallituksen tekemä lisäys siitä, että samalla toteutetaan myös ulkoallas ja ulkotilat, mutta alkuperäisellä VE1B:n kustannuksella, mikä tarkoittaisi hankkeen laadun karsimista muuten. 23,9 milj. euroa (+ epävarmuus, että miten voidaan toteuttaa samassa budjettikehyksessä).
  • Mikki Kausteen (Vihreät) esitys: Ve2 (ilman hyppytornirakennusta), mutta kuitenkin ulkoaltaalla ja ulkotiloilla sekä uudella sisätiloihin toteutettavalla lasten kahluualtaalla toteutettuna. 28,2 milj. euroa.
  • Demareiden esitys: VE2 (kaikista laajin laajennus) 36,5 milj. euroa (+ muihin esityksiin verrattuna yli miljoona euroa suuremmat vuosittaiset vuokra-, käyttö- ja palkkakulut).

Itse olen äänestänyt Espoonlahden uimahallista jo kolmesti.

Ensin tila- ja asuntojaostossa, sitten kaupunginhallituksessa ja lopulta eilen valtuustossa. Tila- ja asuntojaostossa äänestin alkuperäisen VE1B:n puolesta, josta silloin puuttuivat vielä ulkoaltaat. Perustelin päätöstäni Facebook-kirjoituksessani. Tein kuitenkin päätöksen yhteydessä lisäysesityksen siitä, että:

”Hankesuunnittelun kaupunginhallituksen hyväksymiskäsittelyä varten esitykseen eritellään arviot V2-laajennuksen eri osien kuten pelkän hyppyaltaan tai pelkän lasten ulkoaltaan sekä ulkoalueiden rakentamis- ja ylläpitokustannuksista.”

Tämä esitykseni voitti ja sen pohjalta kaupunginhallituksessa oli ulkoaltaan ja ulkotilojen kustannuksista tarpeelliset tiedot, jotta siellä voitiin ylipäänsä käydä keskustelua siitä, että pitäisikö ulkoaltaita lisätä ja mitkä niiden lisäämisen taloudelliset vaikutukset olisi.

Kaupunginhallituksessa me Vihreät Mikki Kausteen johdolla teimme esityksen, joka olisi ollut parempi kuin pohjana silloin ollut Ve1b-esitys ilman ulkoaltaita, mutta kustannuksiltaan kuitenkin toteutettavissa ilman suurta koulu- ja päiväkotihankkeiden lykkäämistä pidemmälle tulevaisuuteen. Vaikka hävisimme silloin esityksemme puheenjohtajan vielä vähän laihemmalle kompromissiesitykselle, olen tyytyväinen, että valtuustolle menneeseen pohjaan tuli jo kirjaus ulkoaltaista.

Eilen valtuuston kokouksessa uusimme esityksemme Mikki Kausteen tekemänä. Mielestäni kaupunginhallituksen esityksessä jäi varsin auki se, että miten ja minkä kokoisina ulkoaltaat ja ulkotilat toteutettaisiin, jos toteutukselle ei samalla osoitettaisi sen tarvitsemaa rahoitusta.

Perustelin Kausteen esityksen kannatusta puheessani:

 

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Espoonlahtelaiset ovat vuosikausia odottaneet uimahallin peruskorjausta ja laajennusta ja nyt se ollaan vihdoin toteuttamassa. Pohjaesityksen mukaan uimahallia laajennetaan yli 1700 m2 siten, että:

  • Laajennetaan nykyistä allasta kahdella uimaradalla
  • Rakennetaan uusi monitoimi-/kuntoutusallas.
  • Lisätään katsomon kapasiteettia.
  • Korvataan tilaussaunat erityisryhmien puku- ja pesutiloilla.

Kaupunginhallitus lisäsi alkuperäiseen esitykseen vielä ulkoaltaan sekä siihen liittyvät ulkotilat kuitenkin niin, että ne pitäisi pystyä toteuttamaan samalla kustannuksella.

Valtuutettu Kauste kuvasi hyvin ulkoaltaiden tarpeen kasvavan Espoonlahden lapsiperheiden tarpeisiin.

Olen kuitenkin huolissani, että jos näitä ulkoaltaita ja tiloja yritettäisiin toteuttaa alkuperäisellä kustannuksella, tarkoittaisi se joko muun hankkeen karsimista, laadun heikentämistä tai aivan minimaalisen pieniä ulkotiloja.

Tämän vuoksi mielestäni valtuutettu Kausteen esitys on lopputuloksen laadun kannalta vastuullisempi ja siksi kannatan sitä.

Hyvät valtuutetut,

Jos Espoossa ei olisi huolta rahasta, tottakai olisi upeaa toteuttaa kaikista hienoin ja laajin uimahallivaihtoehto.

Mutta.

Aaltosen esittämän vaihtoehdon vuosittaiset vuokrakulut ovat noin miljoona euroa Kausteen esitystä kalliimmat ja vaatisi lisäksi vielä 5 uutta vakanssia ja heidän palkkakulunsa. Tämä olisi suoraan pois liikuntatoimen muusta toiminnasta tai sitten muualta kaupungin budjetista.

Viime budjettineuvotteluissa jouduttiin jo tekemään kipeitä leikkauksia mm. koulujen iltapäiväkerhoihin, perusopetukseen ja varhaiskasvatukseen. On siis pystyttävä tekemään arvovalintoja.

Lisätäänkö 5 henkilöä ja miljoona euroa vuosittain siihen, että Espoossa on kansainväliset mitat täyttävä uimahyppyallas vai, jos meillä olisi näin paljon extra rahaa, perutaanko me yllä mainitsemiani, suoraan lapsiin kohdistuneita leikkauksia?

Myös investointiohjelmaa on viime vuonna jouduttu karsimaan tuntuvasti.

Esimerkiksi seuraavat uudisrakennuskohteet on jo lykätty investointiohjelmakauden ulkopuolelle vuoden 2030 jälkeiseen aikaan, koska ohjelmassa ei ollut tilaa.

– Aarnivalkean koulu uudisrakennus, (v. 2028-2030 -> v. 2030-2030j.)
– Jupperin koulu, kirjasto ja päiväkoti, uudisrakennus, (v. 2024-2026 -> 2030-2030j.)
– Toppelundin koulu, korvaava uudisrakennus, (v. 2027-2029 -> 2030-2030j)
– Lakelan päiväkoti, korvaava päiväkoti, (v. 2025-2026 -> 2030j.)
– Niittykummun päiväkoti, korvaava uudisrakennus, (v. 2022-2024 -> 2030-2030j.)

Sekä seuraavat peruskorjaukset ja osassa myös laajennukset:
– Lähderannan koulu, peruskorjaus ja laajennus, (v. 2024-2027 -> 2030j.)
– Nöykkiön koulu, peruskorjaus, (v. 2023-2026 -> 2030j.)
– Kipparin päiväkoti, peruskorjaus, (v. 2020-2021 -> 2030-2030j.)
– Westendinpuiston päiväkoti, laajennus, (v. 2026-2027 -> 2030-2030j.)

Jos nyt valitsisimme kannattaa tätä kaikista laajinta versiota, priorisoisimme sen mm. kaikkien luettelemieni päiväkoti- ja kouluhankkeiden yli ja omalla arvoasteikollani järjestys on toinen.

Laajennuksen tarve on syytä kuitenkin arvioida myöhemmin ja siksi Kausteen esityksen kirjaus on siltäkin osalta vastuullinen.

Nykyinen Espoonlahden uimahallin allastila.

Espoonlahden uimahallissa on viime vuosina ollut ruuhkaa ja Espoonlahden suuralue on kasvavassa tulevina vuosikymmeninä runsaasti. Sitä tuskin kukaan voi kiistää. Uimahallin nykyinen kapasiteettiongelma on kuitenkin tilanteessa, jossa Tapiolan uimahalli on ollut suljettuna eikä Matinkylän uimahalli ole vielä valmiina. Länsimetron jatkon valmistumisen jälkeen nämä kaikki kolme hallia on saman metroradan varrella muutaman pysäkin päässä toisistaan ja täydentävät toistensa kapasiteettia.

Kausteen esityksessä kirjattiin, että:

”Hyppyallasosan laajennukseen palataan heti, kun kaikki kolme uimahallia (Matinkylä, Espoonlahti ja Tapiola) ovat valmiina ja voidaan arvioida asukasmäärän kehitys Etelä-Espoossa ja lisäallastilan todellinen tarve.”

Minusta tämä lisäys olisi ollut tarpeellinen. Onneksi hankesuunnitelma on laadittu siten, että laajennus voidaan tehdä myöhemmin ilman uimahallin käyttökatkoksia ja voimme itse pitää huolta siitä, että uimahallien kapasiteettien riittävyyttä seurataan jatkossakin.

Valtuuston äänestyksessä äänet jakautuivat seuraavasti (äänet kirjattu kokousjärjestelmästä, joten luvuista puuttuu pari kokoustilanteessa ääneen sanottua yksittäistä ääntä):

  1. Vihreiden esitys (47) vs. Demareiden esitys (15) + (11 tyhjää) -> Vihreiden esitys voitti ensimmäisen äänestyksen.
  2. Vihreiden esitys (24) vs. Kaupunginhallituksen pohjaesitys (43) + (5 tyhjää) -> Kaupunginhallituksen esitys voitti lopullisen ja ratkaisevan äänestyksen.

Vaikka Vihreiden esitys ei voittanutkaan, voimme kuitenkin pyrkiä vielä jatkossa varmistamaan, että hankkeella on riittävästi rahaa, jotta ulkoaltaat ja -tilat voidaan toteuttaa laadukkaasti. Lopullinen rahoitustarve täsmentyy joka tapauksessa jatkosuunnittelussa ja urakkakilpailutusten myötä. Kaupunginhallituksen kirjaus oli niin monitulkintainen, että se jättää tilaa myös hankkeen lisärahoitukselle tarvittaessa.

Espoonlahden uimahallin peruskorjaus ja laajennus etenee!
Tagged on: