Huomenna 1.1.2023 se vihdoin tapahtuu: hyvinvointialueet aloittavat toimintansa! 

Käynnistymistä on Länsi-Uudellamaalla valmisteltu koko vuosi ja paljonhan siihen onkin mahtunut. Tässä pieni katsaus ensimmäisestä vuodesta aluevaalien jälkeen.

Tammikuu – Ensimmäiset aluevaalit

Tammikuussa käytiin Suomen ensimmäiset aluevaalit. Vihreät saivat Länsi-Uudenmaan aluevaltuustoon 10 aluevaltuutettua. Pian alkoivat puolueiden väliset ja ryhmän sisäiset paikkajakoneuvottelut. Niiden pohjalta saimme kaksi edustajaa aluehallitukseen (Markus Myllyniemen ja Hanna Hukarin), valtuuston varapuheenjohtajaksi Saara Hyrkön sekä useita lautakuntien varapuheenjohtajuuksia ja jäsenyyksiä. Vielä kiitos kaikille ehdolle mukaan lähteneille sekä Vihreille äänensä antaneille.

Helmikuu – Vihreä ryhmä järjestäytyy

Myös Vihreä ryhmämme järjestäytyi valiten puheenjohtajakseen minut, Henna Partasen sekä varapuheenjohtajiksi Peppi Seppälän ja Laura Malmeen. Uuden ryhmän järjestäytymisessä olikin paljon työtä, sillä kaikki tehtiin uudessa aluevaltuustoryhmässä ensimmäistä kertaa: viestintäkanavat perustettiin ja pelisäännöt luotiin. Aloitimme keväällä myös poliittisen sihteerin rekrytoinnin ja saimme tiimiimme nohevan ja aikaansaavan Nicole Gregovin. 

Maaliskuu – Aluevaltuusto aloitti työnsä hallintosäännön laatimisella

Aluevaltuusto aloitti työnsä maaliskuussa. Aivan ensimmäiseksi oli päätettävä, millainen organisaatio hyvinvointialueellemme luotaisiin. Tätä oli valmisteltu jo ennen vaaleja, mutta vasta vaalien jälkeen hallintosääntö voitiin hioa loppuun ja hyväksyä vastavalittujen aluevaltuutettujen toimesta. Hallintosääntö ei kuitenkaan tullut kerralla valmiiksi ja sitä onkin tarkennettu useita kertoja vuoden aikana. Vihreille tärkeää on ollut muun muassa vaikuttamistoimielinten puhe- ja läsnäolo-oikeudet eri lautakunnissa sekä lautakuntien tehtäväkenttien määrittäminen. 

Lisäksi hyvinvointialueelle valittiin johtaja (Sanna Svahn) ja lukuisia uusia työntekijöitä, jotka ovat valmistelleet tarvittavia päätöksiä ja huomista siirtymää parhaansa mukaan.

Kesäkuu – Hyvinvointialueen strategiavalmistelut alkavat

Alkukesästä aluevaltuusto alkoi valmistella hyvinvointialueen strategiaa, joka hyväksyttiin hyvässä hengessä sujuneiden neuvottelujen jälkeen lokakuussa. Siinä näkyy vahva vihreä kädenjälki kun hyvinvointialueen toiminnan lähtökohdiksi asetettiin niin taloudellinen, sosiaalinen, ekologinen kuin kulttuurillinenkin kestävyys. Strategisena linjauksena päätettiin vahvistaa matalan kynnyksen palveluja ja ennaltaehkäiseviä toimia. Laadukkaat lähipalvelut ovat palvelujen suunnittelun lähtökohtina. Strategiassa päätettiin myös osallisuus- ja ilmasto-ohjelmien laatimisesta, tasa-arvon edistämisestä sekä työhyvinvointiin panostamisesta. 

Syyskuu – HUS:in leikkauslista

Syksyllä alkoi näkyä myös hyvinvointialueemme taloudelliset haasteet, kun aluksi HUS tuli ulos leikkauslistallaan. Vihreät vastusti jyrkästi esitettyjä Lohjan ja Raaseporin päivystysten lakkautuksia. Onneksi HUS:in ja Helsingin ja Uudenmaan hyvinvointialueiden välillä löytyi ratkaisu, joka antaa ainakin vuoden aikaa miettiä miten erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon palveluverkko kannattaa järjestää. Viimeaikaiset uutiset päivystysten ruuhkista ovat vain osoitus siitä, miten tärkeää on, että Jorvin lisäksi Länsi-Uudellamaalla on muitakin päivystys- ja synnytyspaikkoja.

Marraskuu – Talousarvioneuvottelut

Marraskuussa käynnistyivät talousarvioneuvottelut, jossa puolueiden väliset erot alkoivat todella näkyä. Suurimmaksi kiistakysymykseksi nousi se, mille tasolle asiakasmaksut ja omaishoidontuki harmonisoitaisiin. Alueella oli ennestään suurta vaihtelua, joten esitetty taso tarkoitti toisissa kunnissa palveluja käyttäneille edullisempia palveluja, mutta osalle todella korkeita korotuksia. Me Vihreät taistelimme sen puolesta ettei kenenkään kuukausittainen käteen jäävä raha yhtäkkiä vähenisi merkittävällä tavalla. Esitys tuntui epäoikeudenmukaiselta siksikin, että vasta ensi vuonna aloitetaan alueen palveluverkon selvittelyt ja talouden tasapainotusohjelman laatiminen. Nyt esitetyt leikkaukset ikäihmisten, omaishoitajien ja vammaisten kukkaroista olivat siten ainoat sopeutukset, joita talousarvioon ylipäänsä tehtiin.

Pitkällisten neuvottelujen jälkeen päädyimme viiden muun valtuustoryhmän tavoin olemaan ulkona neuvottelutuloksesta ja teimme oman, vain hilkulla hävinneen, inhimillisemmän ja taloudellisesti tasapainoisen esityksemme talousarvioksi. Työtä omaishoitajien, ikäihmisten ja vammaisten puolesta jää siis tehtäväksi ensikin vuodelle.

Vihreät valtuutetut tekivät vuoden aikana myös useita valtuustoaloitteita:

– Matalan kynnyksen mielenterveyspalvelujen toteuttamisesta jokaisen kunnan alueella (Peppi Seppälä)

– Seniorineuvolapalvelujen käynnistämisestä (Anu Rasinsalo ja Markus Myllyniemi)

– Neurokirjostrategian laatimiseksi hyvinvointialueelle (Noora Koponen)

– Aloite sujuvasta yhteistyöstä kouluterveydenhuollon ja muun oppilashuollon välillä (Johanna Karimäki)

Vuosi 2023 – Hyvinvointialueen käynnistyminen

Ensi vuonna Vihreiden työ aluevaltuustossa jatkuu. Alkuvuodesta näemme, miten käynnistysvaihe onnistuu. Vaikka koko hyvinvointialueen organisaatio on valmiina monenlaisiin häiriötilanteisiin varasuunnitelmilla ja varasuunnitelmien varasuunnitelmilla, ei kaikki mene välttämättä kuin Strömsössä. Vihreän ryhmän jäseniin saa olla matalalla kynnyksellä yhteydessä. Myös me nimittäin haluamme tietää, että mikä toimii ja mikä ei. Etenkin, kun nykytilanteenkin ongelmien, kuten terveyskeskusaikojen saamisessa, päivystyksen ongelmissa ja monessa muussa, riittää ratkottavaa.

Vihreä aluevaltuustoryhmämme on ensimmäisenä vuonna kiertänyt aktiivisesti Länsi-Uudenmaan kuntia tavaten paikallisia asukkaita. Samalla tiellä aiomme jatkaa. Meitä saa kutsua tapahtumiin ja tutustumaan sosiaali- ja terveys- sekä pelastuspalveluihin koko Länsi-Uudenmaan alueella. 

Kiitos tapahtumarikkaasta vuodesta 2022 ja hyvää uutta vuotta 2023!

 

Henna Partanen, Länsi-Uudenmaan Vihreän aluevaltuustoryhmän pj.

(Valokuvan on ottanut Kerttu Penttilä)

Hyvinvointialueet aloittavat huomenna! – Vihreän aluevaltuustoryhmän vuosi 2022
Tagged on: