Espoon valtuusto hyväksyi tänään 7.12.2022 talousarvion ensi vuodelle.

Olemme uuden edessä, kun ensimmäistä kertaa valmistaudutaan uudenlaiseen kaupunkiin, jonka vastuulta on siirretty sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen tehtävät hyvinvointialueelle. Samalla veroprosenttia on madallettu merkittävästi soteuudistuksen lakien mukaisesti.

Vihreät on mukana neuvottelusovussa. Saimme torpattua ensi vuodelle esitetyt opetuksen leikkaukset peruskouluissa ja lukioissa. Saimme lisättyä yhden biologin vakanssin ympäristökeskukseen ja yhden työntekijän liikkuvaan nuorisotyöhön. Kirjastoille saimme 50 000 euron vuosittaisen lisäyksen sekä varmistettua rahoituksen puiden istuttamiseksi hiilinielun ja kaupunkikeskusten viihtyisyyden lisäämiseksi. Gräsan nuorisotilat tulevat tarjoamaan avointa toimintaa jatkossakin ja Pohjois-Espoon nuorten harrastamiseen panostetaan.

Silti. Neuvottelutulos oli torjuntavoitto. Se on sanottava rehellisesti. Nostin puheessani esille niitä suuria vajeita, joita kaupungin budjettiin yhä jäi ja ne on huomioitava seuraavina vuosina.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Talousarvio on aina kompromissi, joten en yritä edes teeskennellä sen olevan täydellinen. Neuvottelutuloksessa on pikapaikattu suurimpia ongelmakohtia ja siksi siinä kannatti meidän Vihreidenkin olla mukana. Kuitenkin, siitä suorastaan loistaa se vaje, jonka edessä kaupunkina olemme.

  • Koulut olisivat tarvinneet, vuoden mittaisen “restart” -rahoituksen sijaan, lisää pysyviä opettajia ja avustajia.
  • Nuorisotoimeen olisi tarvittu yhden jalkautuvan nuorisotyöntekijän sijaan jopa 13 nuoriso-ohjaajaa. Niin suuri se vaje todellisuudessa on, jotta nuorisotalot voisivat olla auki ja toimia matalan kynnyksen kohtaamispaikkoina nuorille eri puolilla Espoota.
  • Varhaiskasvatuksen henkilöstövaje on hälyttävä. Vuoden mittaisella määrärahalla voidaan kenties palkata muutama avustava henkilö, mutta pätevien ammattilaisten vaje on jopa 630 henkeä. Ratkaisuja tarvitaan ja ripeästi. Tässä toki valtionkin tulee lisätä koulutuspaikkoja, mutta kaupunki voisi valtuutettujen niin halutessa, tehdä enemmän.

Hyvät valtuutetut.

Tänä vuonna soteuudistus esti nostamasta kunnallisveroprosenttia. Ensi vuonna senkin on oltava keinovalikossa. Ei siksi, että olisi kivaa nostaa veroja tai, että se olisi ratkaisu kaikkiin ongelmiin, vaan, koska vajetta on niin paljon.

Kaupunki kasvaa yhä kovaa vauhtia. Kaupungin tulee varmistaa riittävät päiväkoti- ja koulutilat uusilla ja tiivistyvillä alueilla.

Valtuutettu Pakarinen (kesk.) on oikeassa: investointikattoa pitää nostaa ja sitoa se indeksiin.

Investointiohjelmaan nostettiin neuvotteluissa, aivan syystäkin, Laurilahden koulun peruskorjaus, Jupperin koulun, päiväkodin ja kirjaston rakennushanke sekä Olarin kaksi päiväkotikohdetta.

Kuitenkin tämä voitiin tehdä vain poistamalla ohjelmasta Espoonlahden uimahallin peruskorjaus. Hankkeeseen ollaan edelleen laajasti sitouduttu ja siksi sille jätettiin suunnitteluraha. Ilman rahoitusta urakkaan, uimahalli ei kuitenkaan korjaudu.

On meidän valtuutettujen tiedossa, että myös Kurttilan ja Postipuun kouluhankkeet tarvitaan 10-vuotisen investointiohjelmakauden aikana tai muuten alueet kriisiytyvät. Näin meille on viranhaltijoiden toimesta kerrottu. Nyt neuvotteluissa näille hankkeille lisättiin suunnittelurahat. Varsinaiseen rakentamiseen tällä kehyksellä ei ole rahaa.

Myös uuden metroaseman saanut Finnoo tarvitsee 10 vuoden sisällä päiväkotinsa. Sekin ohjelmasta puuttuu.

Kysynkin kokoomukselta: pidätte tärkeänä uusien pientaloalueiden rakentamista ja budjettiin lisättiin kaavoittajia ja maankäyttöneuvottelijoita sekä luovutettavia tontteja. Oletteko valmiita myös takaamaan, että tänne muuttaville lapsiperheille turvataan riittävät ja toimivat varhaiskasvatus- ja koulutuspalvelut?

Valtuutettu Hietanen-Tanskanen (kok.) on ilmeisesti tekemässä toivomuksen aiheesta. Kauniilla toivomuksilla ei kuitenkaan rakenneta puuttuvia kouluja ja päiväkoteja eikä palkata yhtään opettajaa. Jatkossa siihen pitää olla valmis laittamaan myös rahaa. Muuten tänne ei kannata lapsiperheitä houkutella.

Lisäksi kokouksessa puhututti paljon Länsiväylän päiväkoti, jonka puolesta asukkaat ovat olleet yhteydessä neuvottelujen jälkeen. Päiväkoti on pieni, yhdistyspohjainen, ruotsin kielikylpyä tarjoava yksikkö, joka on toiminut julkisen, Laakakiven päiväkodin yhteydessä. Nyt tilat ovat menossa remonttiin ja yhdistys on saanut tiedon häädöstä.  Yhdistyksen on erittäin haastavaa löytää tällä aikataululla sopivia korvaavia tiloja Pohjois-Tapiolasta tai edes lähialueilta. Päiväkotitilojen ja niiden pihojen tulee täyttää aivan erityisiä vaatimuksia. Jos uusia tiloja ei löydy, on kielikylpypäiväkodin toiminta vaarassa loppua.

Tila- ja asuntojaoston puheenjohtajana olen kauniisti sanottuna ärsyyntynyt. Tilapalvelut on osa kaupunkia ja myös sitä velvoittavat kaupungin strategia ja arvot. Myös Tilapalveluiden tulee olla asukas- ja asiakaslähtöinen. Olen pyytänyt selvitystä asiasta Tilapalveluilta ja Kasvun ja oppimisen toimialalta ja tulemme saamaan asiasta selvityksen seuraavaan tila- ja asuntojaoston kokoukseen 19.12.2022.

(Kuva: Matti Forstadius)

Espoon talousarvio paikkasi opetuksen rahoitusvajetta, mutta vain hetkellisesti
Tagged on: