Tänään kaupunkisuunnittelulautakunnan kokouksessa käsittelimme lausuntoamme koskien kiviaineksen louhintaa ja murskausta Lankasuon alueella, Ämmässuon kaatopaikan lähellä. Helsingin Sanomat kirjoitti ennen kokoustamme aiheesta.

Viime valtuustokauden toimin ympäristölautakunnan puheenjohtajana ja olin sen vuoksi paljon tekemisissä Ämmässuon alueen lähellä asuvien asukkaiden kanssa. Pääkaupunkiseudun kasvun haittoja on vuosikymmenet ollut helppo sysätä Ämmässuolle, Espoon kaukaiseen kolkkaan, pois suurten ihmisjoukkojen silmistä. Samalla on unohdettu, että myös Ämmässuon lähellä asuu ihmisiä. Monet ovat asuneet alueella jo ennen kaatopaikkaa ja he ovat joutuneet kärsimään lukuisten erilaisten hankkeiden haitoista: pölystä, melusta, hajusta, rekkaliikenteestä, räjäytyksistä, kaivovesien pilaantumisesta ja metsäisen ympäristön muuttumisesta.

Kuva Lankasuon maa-ainestenottosuunnitelmasta.

Maamassojen käsittely ei ole ehkä se kaikkein seksikkäin poliittinen aihe. Olen kuitenkin päätynyt selvittelemään Espoossa asiaa, koska sille on yksinkertaisesti ollut tarvetta esimerkiksi Tillinmäen, Högbergetin ja Kulmakorven hankkeiden kohdalla. Ollessani ympäristölautakunnan puheenjohtaja vaadin virkamiesten kanssa käymissäni palavereissa, että maamassoja olisi alettava kierrättää sen sijaan, että aina vaan laajennetaan maankaatopaikkoja.

Ämmässuon kokonaisuus satelliittikuvassa.

Nyt Espoolla on vihdoin, vuosien painostuksen jälkeen laadittuna Espoon maa- ja kiviainesten hallinnan ja uusiomaarakentamisen toimenpideohjelma ja olen tähän todella tyytyväinen. Sen mukaan kaupungilla tulisi olla erillinen massakoordinaattori, jonka tehtävänä olisi koordinoida sitä, että minkälaista maamassaa mistäkin rakennushankkeesta syntyy ja missä kyseiselle maalajille olisi tarvetta. Sellaista ei toistaiseksi ole vielä palkattu eikä ohjelman toteuttamista ole ehditty vielä kunnolla aloittaa.

Sen sijaan pian ympäristölautakuntaan on tulossa käsittelyyn lupahakemus Ämmässuon kupeessa olevan Takapellon louhos- ja läjitysalueen laajentamisesta Lankasuon alueelle. Tästä siis annoimme tänään lausunnon.

Vanhalla, Takapellon alueella on tilaa maan läjitykselle aina vuoteen 2030 asti, joten aivan hengenhätä Lankasuon hankkeella ei ole. Sen vuoksi mielestäni asiassa kannattaisi ottaa pieni aikalisä ja alkaa toteuttaa tosissaan toimenpideohjelmaa maamassojen kierrätyksestä. Sen jälkeen olisi enemmän eväitä arvioida, että tarvitaanko noin laajaa uutta maankaatopaikkaa lainkaan. Pohjois- ja Keski-Espoon yleiskaavan päivittäminen on juuri käynnissä, joten sen yhteydessä hankkeen kokoa voitaisiin tarkentaa.

Lankasuon hanke on voimassa olevan yleiskaavan vastainen, koska alue on siinä varattu moottorirata-alueeksi. Pohjaesityksenä ollut lausunto suhtautui tästä huolimatta hankkeeseen varsin positiivisesti tulkiten tilanteen siten, että vaikka hanke on kaavan vastainen, voi kaavan mukaisen toiminnan siitä huolimatta toteuttaa. On kuitenkin eri asia asukkaille, että onko alueella harrastajien moottoriurheilutoimintaa vai aamusta iltaan jatkuvaa kiviaineksen murskaamista ja räjäytyksiä. Tein kokouksessa muutosesityksen, joka tiukensi lausuntomme kuulumaan seuraavasti:

”Alue, jolle esitetty maa-ainesten ottaminen sekä louhinta ja kivenmurskaus sijoittuisivat, on voimassa olevassa Espoon pohjoisosien yleiskaavassa osa I osoitettu moottorirata-alueeksi. Esitetty hanke on siten voimassa olevan yleiskaavan vastainen.

Hankkeen tarve tulisi arvioida uudestaan, kun kaupungin ylijäämämaamassojen koordinointiin tähtäävän ohjelman toimenpiteiden vaikutuksista saadaan riittävästi näyttöä.”

Asiasta äänestettiin ja esitykseni voitti äänin 8-5 (esitykseni puolesta vihr. 3 kpl, kesk. 1 kpl, PS 1 kpl, SDP 1 kpl, RKP 1 kpl, kok 1 kpl ja vastaan kokoomus 4 kpl ja SDP 1 kpl). Tuolta voi lukea pöytäkirjan asiasta*.

Lopullisen päätöksen asiassa tekee ympäristölautakunta.

Maa-ainesten kierrättämättä jättäminen tuhlaa hyvää maa-ainesta ja rahaa, mutta vie myös valtavat määrät maapinta-alaa kasvavalla pääkaupunkiseudulla. Ämmässuon pohjoispuolelle, Histan alueelle ollaan suunnittelemassa 20 000 asukkaan uutta kaupunginosaa ja Tunnin junan lähijunia palvelevaa asemaa. On lyhytnäköistä uhrata tässä vaiheessa virkistysmetsät aivan tulevan, tuhansien asukkaiden kaupunginosan vierestä. Ämmässuon alue on valtava. Parempaakin käyttöä tuolle maapinta-alalle varmasti olisi, jos maamassojen kierrätykseen alettaisiin panostaa kunnolla.

Kuvassa Ämmässuon alue on sijoitettu mittakaavan ymmärtämiseksi Helsingin keskustan kartan päälle.
(*Lopullinen pöytäkirjan versio, jossa on kirjattuna asian käsittely ja esitykseni tulee linkin taakse vasta pöytäkirjan allekirjoittamisen jälkeen.)
Lankasuon louhinta- ja kivenmurskaushanke on yleiskaavan vastainen
Tagged on: