Esitin tänään Espoon valtuustossa, että nostaisimme maltillisesti tuloveroprosenttia, jotta saisimme turvattua kaupungin peruspalvelut sekä voisimme toteuttaa riittävän määrän koulujen ja päiväkotien korjauksia ja uudiskohteita. Alla puheeni:

”Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut.

Kaupungin taloudenpito ei saa perustua ideologiaan. On pystyttävä realistisesti katsomaan, että mikä on palvelutarve, paljonko niiden tuottaminen maksaa ja mitkä ovat odotettavissa olevat tulot. Nyt yhtälö ei toimi.

Nyt esitetty kehys on tiukka.

Koska väkimäärä kasvaa ja väestö ikääntyy, on palvelutarve entistä suurempi. Silloin, vaikka kehyksessä menot näyttävät lisääntyvän, tarkoittaa se tosiasiallisesti leikkaustarvetta ja se kohdistuu yleensä sinne, missä rahaakin käytetään eniten, eli opetukseen ja varhaiskasvatukseen sekä sosiaali- ja terveyspalveluihin. Tällaisiin leikkauksiin me vihreät emme ole halukkaita.

Esitän siis vihreiden valtuustoryhmän puolesta, että nostaisimme tuloveroprosenttia 0,25 prosenttiyksiköllä. Esitys on jaettu teille numerolla 13.

Hyvät valtuutetut.

Verotulojen lisääminen mahdollistaisi kaksi asiaa: 1. säästöjen saavuttamisen pidemmällä tähtäimellä sekä 2. investointikaton nostamisen ilman velkataakan yletöntä kasvua.

Aluksi säästöistä. Espoon käyttömenot kasvavat nopeammin kuin tulot. Tähän veronkorotus ei tuo yksistään pitkäaikaista helpotusta. On löydettävä uusia tapoja tuottaa palveluja entistä edullisemmin ja fiksummin. Ennaltaehkäisevät palvelut ja uusien toimintatapojen kehittäminen vaativat kuitenkin aikaa ja rahaa eikä kehittämistyötä voi tehdä, jos kaikki energia menee peruspalveluiden säästöistä selviämiseen.

Sitten investointiohjelmasta. Miljardi euroa koulu- ja päiväkotirakentamiseen kuulostaa paljolta, mutta se on valitettavasti täysin riittämätön. Viime vuonna valtuuston hyväksymään investointiohjelmaan listatut kohteet ovat toteutuneet järjestäin kalliimpina kuin oli arvioitu. Nyt ohjelmasta on jouduttu siis poistamaan kokonaan 12 koulu- ja päiväkotikohdetta, lykkäämään kolmea sekä poistamaan yksi urheiluhallin peruskorjaus. Peruskorjausten lykkääminen ei ole säästöä eikä kestävää talouspolitiikkaa.

Listalta puuttuu myös kokonaan useita kasvavien alueiden päiväkoteja, joiden tarve ennen vuotta 2030 on sivistystoimessa tunnistettu.

Lisäksi uusia yllättäviä peruskorjauskohteita tulee esille jatkuvasti. Juuri ennen tila- ja asuntojaoston päätöstä ohjelmaan nostettiin kaksi yllättäen esille tullutta päiväkotikohdetta. Se raha jouduttiin ottamaan ohjelmakauden loppuvuosien elinkaartajatkavista rahoista. Olemme siis syöneet jo nyt loppuvuosien liikkumavaran.

Kohteiden alibudjetoinnista ja hätätapausten johdosta investointikaton rajoittamaan ohjelmaan ei yksinkertaisesti mahdu niin paljon kohteita, kuin mitä sinne nyt on kirjattu ja lykkäyksiä ja poistoja joudutaan tekemään vastedeskin. Erityisen raskasta nämä jatkuvat muutokset ovat koulujen ja päiväkotien henkilökunnille sekä lasten vanhemmille.

Investointiohjelmassa on siis merkittäviä puutteita, jotka on yksinkertaisesti korjattava. Veroprosentin nosto voisi osaltaan kasvattaa vuosikatetta, jolloin lainarahaa ei tarvittaisi niin paljoa. Koroillakin on kulunsa.

Hyvät valtuutetut.

Me vihreät emme halua maksattaa kaupungin kasvua tinkimällä lasten ja nuorten palveluista ja jättämällä vielä velatkin heidän maksettavakseen. Väestön ikääntyessä heillä ei tule olemaan ainakaan helpompaa.

Hyvät valtuutetut, tehdään me, myös seuraavaa sukupolvea ajatellen vastuullista ja kestävää talouspolitiikkaa.”

 

 

Kaupungin kasvua ei tule maksattaa lapsilla
Tagged on: