Espoon talousarvio paikkasi opetuksen rahoitusvajetta, mutta vain hetkellisesti

Espoon talousarvio paikkasi opetuksen rahoitusvajetta, mutta vain hetkellisesti

Espoon valtuusto hyväksyi tänään 7.12.2022 talousarvion ensi vuodelle. Olemme uuden edessä, kun ensimmäistä kertaa valmistaudutaan uudenlaiseen kaupunkiin, jonka vastuulta on siirretty sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen tehtävät hyvinvointialueelle. Samalla veroprosenttia on madallettu merkittävästi soteuudistuksen lakien mukaisesti. Vihreät on mukana neuvottelusovussa.

Talousarviopuhe Kalajärven liikuntasalista, Karhusaaresta ja Träskändasta

Talousarviopuhe Kalajärven liikuntasalista, Karhusaaresta ja Träskändasta

Tänään Espoon valtuusto kävi keskustelua vuoden 2021 talousarviosta. Tila- ja asuntojaoston puheenjohtajana kiinnitin omassa puheenvuorossani huomiota nimenomaan tilakysymyksiin. Tuolta voi käydä katsomassa Espoon Vihreiden aiemman tiedotteen neuvottelutuloksesta. Siinä nostetaan Vihreiden kannalta tärkeitä neuvotteluvoittoja. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Olen tyytyväinen siitä,

Lankasuon louhinta- ja kivenmurskaushanke on yleiskaavan vastainen

Lankasuon louhinta- ja kivenmurskaushanke on yleiskaavan vastainen

Tänään kaupunkisuunnittelulautakunnan kokouksessa käsittelimme lausuntoamme koskien kiviaineksen louhintaa ja murskausta Lankasuon alueella, Ämmässuon kaatopaikan lähellä. Helsingin Sanomat kirjoitti ennen kokoustamme aiheesta. Viime valtuustokauden toimin ympäristölautakunnan puheenjohtajana ja olin sen vuoksi paljon tekemisissä Ämmässuon alueen lähellä asuvien asukkaiden kanssa. Pääkaupunkiseudun kasvun

Esbogård Ab hakkaa luvatta metsää Högbergetissä

Esbogård Ab havittelee jättimäistä kivilouhos ja maanläjityshanketta Ämmässuon eteläpuolelle Högbergetiin. Espoon rakentamistarpeeseen hanketta ei tarvittaisi, sillä lähistölle on suunnitteilla toinen, Kulmakorven vastaava hanke. Sen sijaan tämän hankkeen tarkoituksena on ottaa vastaan Helsingin ylijäämämaata. Hankkeesta tehdään par’aikaa ympäristövaikutusten arviointia (YVA). Annoimme

Lahnuksen ampumaradan melumittaukset tehtävä yhteistyössä

Olin kutsunut tämänpäiväisen ympäristölautakunnan kokouksen aluksi paikalle Lahnus-Takkulaseudun omakotiyhdistyksen ja Espoon Ampumaratayhdistyksen edustajat kertomaan näkemyksensä ja huolensa koskien kiistaa ampumaradan tuottamasta melusta alueelle. Kiista on jatkunut vuosia ja nyt viimeisenä keinonaan omakotiyhdistys on vaatinut ampumaradan toiminnan lakkauttamista hallintopakkomenettelyllä. Siitä meidän

Pohjois-Espoon metsiä uhkaavat ylimitoitetut hoitotoimet

Pohjois-Espooseen ollaan laatimassa kaupungin omistamien metsien hoitosuunnitelmaa, joka kulkee nimellä Pohjois-Espoon luonnon ja maisemanhoitosuunnitelma. Suomen Luonnonsuojeluliitto on julkaissut tiedotteen, jossa on ilmaissut painokkaasti huolensa siitä, että laajoja metsäalueita suunnitellaan hoidettavaksi turhan rankasti eikä luonnon monimuotoisuusseikkoja huomioida riittävästi. Tämä huoli on