Talousarvion käsittelyssä käytin puheenvuoron esteettömyydestä sekä rakennuslupaprosesseista ja esitin molempia koskeviin pöytäkirjamerkintöihin toivomusesityksiä. Niistä äänestetään seuraavassa kokouksessa ensi maanantaina 7.12.2015.

 

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Puhun teille rakennusluvista ja esteettömyydestä. Olen iloinen, että budjettisopimuksen pöytäkirjamerkinnöissä edellytetään, että rakennusvalvonnan toimintatapojen kehittämistyö käynnistetään. Sitä todella tarvitaan. Edelleen Espoossa rakennusluvan saaminen koetaan hankalammaksi kuin muualla Suomessa. Pääkaupunkiseudulla on yhteiset määräysten tulkintaohjeet, mutta silti Espoossa käytännössä määräyksiä tulkitaan reilusti tiukemmin kuin vaikkapa Vantaalla.

Tälläkin hetkellä rakennusvalvonta toki tekee kehittämistyötä ja rakennuslupaprosessien kestoa seurataan nykyiselläänkin rakennuslautakunnassa. Miten tämä pöytäkirjamerkintä sitten muuttaa nykyistä käytäntöä millään tapaa? Mitkä ovat valtuutettujen keinot puuttua rakennusvalvonnan ongelmiin, kun samanaikaisesti vakuutetaan, että asioille tehdään jo nyt jotain? Tämäkin pöytäkirjamerkintä on syntynyt varmasti siitä turhautumisesta, kun tuloksia ei sanotuista kehittämistoimenpiteistä huolimatta näy.

Jos asiakastyytyväisyyttä halutaan parantaa, on kehittämistyöhön otettava mukaan asiakkaat eli lupia hakevat pääsuunnittelijat ja rakennuttajat. Lupa-aikoja ei saa falskisti lyhentää pidättelemällä suunnittelijoita jättämästä hakemuksia sisään kunnes viime tingassa vaan koko lupaprosessista on tehtävä sujuva ensimmäisestä yhteydenotosta aina luvan myöntämiseen ja käyttöönotto­tarkastuk­seen asti.

Toivon, että rakennusvalvonta ottaa tämän pöytäkirjamerkinnän nyt aivan tosissaan. Valtuusto ei voi enää suoremmin sanoa, että asialle on tehtävä jotain. Jotta tällä kertaa asiat todella muuttuvat, esitän toivomuksen, että rakennusvalvonnan toimintatapojen kehittämistyötä valmisteltaessa kuullaan myös rakennuslupia hakeneiden pääsuunnittelijoiden palautteita.

Rakennuslupaprosessin sujuvuus kaupungissa ei ole vain yhden lautakunnan asia vaan heijastelee asuntotilanteeseen, kaupunkikeskusten toteutumiseen, kaupungin elinkeinoelämään ja siten myös talouteen. Siksi esitän toivomuksessani myös, että rakennusvalvonnan toimintatapojen kehittämistoimenpiteet tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn vuoden 2016 aikana. Toivomus on jaettu teille numerolla 13.

Toisessa pöytäkirjamerkinnässä on kirjattu, että esteettömyysohjelma tuodaan valtuuston hyväksyttäväksi vuoden 2016 aikana. Tämä on tärkeä asia, koska vanha esiteettömyysohjelma on melko ympäripyöreä ja koska kaupungissa vieläkin voi sattua esteettömyyden kannalta Matinkylän palvelutorin ongelmien kaltaisia virheitä. Prosessit on tarkastettava kuntoon. Tärkeää on, että ohjelman päivitystyötä tehdään hyvässä yhteistyössä esteettömyyden asiantuntijoidemme eli vammais- sekä vanhusneuvoston kanssa.

Esteettömyysohjelmassa tulee myös päivittää rakennuslupaprosessin esteettömyysneuvonta siten, että esteettömyysohjeistukset annetaan tarpeeksi varhaisessa vaiheessa suunnittelua. Mikäli vammais- ja vanhusneuvoston Rakennetaan kaikille –työryhmän palaute annetaan vasta valmiista lupakuvista, hidastaa se merkittävästi lupaprosessia eikä lopputulos ole tyydyttävä esteettömyydenkään kannalta. Muutoksia voi nimittäin olla jo mahdotonta tehdä siinä vaiheessa ainakaan ilman merkittäviä lisäkuluja.

Esteettömyyden on siis oltava suunnittelussa mukana alusta lähtien. Se on huomioitava jo hankesuunnitelmissa. Siksi myös hankesuunnitelmiin olisi vammais- ja vanhusneuvostojen voitava lausua huomionsa. Arkkitehdeille kaupungin on laadittava selkeät määritelmät, mitä esteettömällä rakentamisella Espoossa tarkoitetaan. Mitä sillä tarkoitetaan rakennusvalvonnassa kaikkien rakennusten kohdalla ja mitä edellytetään kaupungin itse rakennuttamilta kohteilta? Esteettömyysohjelmaa tulee valmistella rinnan rakennusvalvonnan toimintatapojen kehittämistyön kanssa, jotta linjaukset ja käytännöt eivät ole ristiriidassa keskenään ja molemmissa huomioidaan myös lupaprosessien sujuva eteneminen.  Olen tehnyt myös esteettömyyohjelmaa koskevan toivomuksen, joka on jaettu numerolla 12.

 

Toivomukseni rakennusvalvonnan toiminnan kehittämisestä:

Valtuusto toivoo, että pöytäkirjamerkinnän nro. 20 mukaiset rakennusvalvonnan toimintatapojen kehittämistoimenpiteet tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn vuoden 2016 aikana ja että niiden valmistelussa kuullaan rakennuslupia hakeneiden pääsuunnittelijoiden palautteita.

 
ja toivomukseni esteettömyysohjelman valmistelusta:

Valtuusto toivoo, että budjettisopimuksen 11. pöytäkirjamerkinnän:

– mukainen esteettömyysohjelma valmistellaan hyvässä yhteistyössä vammais- ja vanhusneuvostojen kanssa.

– mukaisessa esteettömyysohjelmassa päivitetään rakennuslupaprosessin esteettömyysneuvonta siten, että esteettömyysohjeistukset annetaan suunnittelun varhaisessa vaiheessa, jo ennen virallista lupakäsittelyä, jottei rakennusluvan käsitteleminen hidastu ja jotta esteettömyysohjeet voidaan vielä toteuttaa.

– mukaista esteettömyysohjelmaa valmistellaan rinnan rakennusvalvonnan toimintatapojen kehittämistyön kanssa, jotta linjaukset ja käytännöt eivät ole ristiriidassa keskenään.

Rakennusvalvonnan toimintaa tehostettava, valtuusto 2.12.2015

One thought on “Rakennusvalvonnan toimintaa tehostettava, valtuusto 2.12.2015

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *