Tänään Espoon valtuusto kävi keskustelua vuoden 2021 talousarviosta. Tila- ja asuntojaoston puheenjohtajana kiinnitin omassa puheenvuorossani huomiota nimenomaan tilakysymyksiin. Tuolta voi käydä katsomassa Espoon Vihreiden aiemman tiedotteen neuvottelutuloksesta. Siinä nostetaan Vihreiden kannalta tärkeitä neuvotteluvoittoja.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut.

Olen tyytyväinen siitä, että tässä tiukassa taloustilanteessa valtuustoryhmien enemmistö on päässyt sopuun talousarviosta. Ja vaikka lopputulos ei ole täydellinen, mukaan tuli sen verran hyviä muutoksia, että me Vihreät olemme neuvottelutuloksessa mukana. Tila- ja asuntojaoston puheenjohtajana olen erityisen tyytyväinen siitä, että vihdoin rakennusten vuosikorjauksiin on osoitettu lähes riittävä rahoitus.

Erään harmillisen neuvottelutuloksen valuvian haluan kuitenkin nostaa esille. Nimittäin Kalajärven koulun liikuntasalin. Tila- ja asuntojaoston viime kokouksessa hankesuunnitelmaa käsiteltiin ja äänin 5-4 suppeampi hankesuunnitelma, jossa liikuntasalia pienennettiin voitti. Me vihreät äänestimme jaostossa toisin.

Pohjois-Espoosta puuttuu seuratoimintaan soveltuvia sisäliikuntatiloja ja suurempi koulun sali olisi vastannut tähän tarpeeseen. Kyse ei ollut monista metreistä, että eri urheilulajien täysmittaiset kentät olisi tilaan saatu mahtumaan. Hankkeen pienennystä perusteltiin Taloudellisesti Kestävä Espoo -ohjelman linjauksella, että investointiohjelmaa tulisi pienentää. Samanaikaisesti talousarvioneuvotteluissa rahaa kuitenkin löytyi useammalle muulle investoinnille, jotka eivät ohjelmassa ennen olleet. Kyse ei siis puhtaasti ollut rahasta vaan arvovalinnoista.

Kun Pohjois-Espoon yleiskaavan myötä Kalajärven alueelle muuttaa yhä enemmän asukkaita, tulee jossain vaiheessa ratkaistavaksi myös muiden alueen palvelujen parantaminen.

Arvoisat valtuutetut,

Lopuksi vielä Espoon arvokiinteistöistä: Karhusaaresta ja Träskändasta. 

Träskändan kartanon päärakennus talvella 2019.

Molempien päärakennuksiin on suunnitteilla julkisivukunnostukset ensi vuodeksi, mikä on erittäin tärkeää, jotta rakennukset eivät pääse enempää rapautumaan. Näitä kahta kohdetta yhdistää moni muukin asia: ne ovat mittaamattoman arvokkaita historiallisia kohteita, joista kumpikaan ei ole täydessä potentiaalissaan ei kiinteistöjen käytön kuin ei myöskään matkailun osalta. Budjettineuvotteluissa saimme lisättyä yhteensä 40 000 euroa näiden kohteiden jatkokunnostusten suunnitteluun. Summa on pieni, mutta kenties sillä saadaan sysättyä liikkeelle toimia, joilla alueet saadaan vihdoin ansaitsemaansa arvoon.

Karhusaaren osalta olen Tila- ja asuntojaoston puheenjohtajana pyrkinyt toimimaan välikätenä Tilapalveluiden ja alueella toimivien taiteilijoiden välillä. Heidän on ollut vaikea saada alueen sivurakennuksia vuokrattua esimerkiksi kurssien ja näyttelyiden järjestämiseen tai pop-up -tapahtumien pitopaikoiksi. Liian usein vastaus on ollut, että tiloja ei voi vuokrata, koska niiden kunnosta ei ole ollut varmuutta. Nyt minulle on Tilapalveluista luvattu, että alueen rakennusten kunto tarkastetaan. Kaikki pienet toimet, joilla rakennukset saataisiin käyttöön, kannattaa tehdä. Osassa kyse saattaa olla vain palaneista lampuista. Osa kaipaisi suurempia kunnostustoimia. Jos vuosikorjausrahoista ei löydy rahaa, niin varmasti tätä 20 000 euroa voidaan käyttää siihenkin.

Ei ole kaupungin kannalta taloudellisestikaan viisasta antaa arvorakennusten tuhoutua, kun vaihtoehtona olisi tehdä edes sen verran kunnostustöitä, että ne saataisiin tuottamaan vuokratuloa.

Kannatan siis *) Mari Anthonin tekemää toivomusta. Sekä myös valtuutettujen Nieminen ja Hopsu toivomuksia.

*) Kirjoitimme Marin kanssa toivomuksen yhteistyössä, vaikka toivomus menikin nyt Marin nimissä. Toivomus kuului näin:

”Valtuusto toivoo, että Karhusaaren rakennusten vuokrausastetta pyritään nostamaan ja alueen elinvoimaa taiteen, kulttuurin ja vapaa-ajan paikkana sekä matkailukohteena kehitetään luonto- ja kulttuurihistoriallisia arvoja kunnioittaen yhteistyössä alueen toimijoiden ja kuntalaisten kanssa.”

Karhusaaren Sinebrychoffin huvila kesällä 2020.
Talousarviopuhe Kalajärven liikuntasalista, Karhusaaresta ja Träskändasta