Valtuustokauden toisessa valtuuston kokouksessa hävittyämme Turvesuo Pohjoinen asemakaavamuutoksen hylkäysesityksen jätimme koko Vihreänä ryhmänä eriävän mielipiteen päätöksestä. Muutoksessa yleiskaavan virkistysalueelle oli tarkoitus sijoittaa paljon tilaa vievän kaupan toimintaa. Kaavamuutoksella käytännössä katkaistiin seudullinen viheryhteys.

 

ELY-keskus sekä Espoon ympäristöyhdistys valittivat kaavamuutoksesta ja nyt Helsingin hallinto-oikeus on todennut valtuuston päätöksen laittomaksi ja kumonnut sen. Oikeus katsoi, että kaava mahdollistaa vähittäiskaupan suuryksikön rakentamisen, eikä siis pelkästään tilaa vievän kaupan myymälätilaa. Hallinto-oikeus lausui mm. seuraavaa: ”MRL 71 c §:n mukaan vähittäiskaupan suuryksiköiden ensisijainen sijaintipaikka on keskusta-alue, ellei muu sijainti kaupan laatu huomioon ottaen ole perusteltu.” ja ”Kun otetaan huomioon kaavamuutoksella muodostuvan kaupan alueen laajuus ja se, että se sijoittuisi kokonaan yleiskaavan virkistysalueelle ja supistaisi olennaisesti virkistysaluetta, yleiskaava ei ole ollut riittävällä tavalla ohjeena asemakaavaa laadittaessa.”

 

Kaavoittamalla selvästi yleiskaavan vastaisesti Espoon virkamiehet ja kaavan puolesta äänestäneet päättäjät ottivat tietoisen riskin. Hankkeeseen on nyt kulunut runsaasti rahaa paitsi suunnittelutyötunteina myös hankkeeseen liitettyjen teiden rakentamisen vuoksi. Kirjoitimme 4.3.2013 aiheesta Kirsi Louhelaisen ja Tiina Elon kanssa mielipidekirjoituksen Helsingin Sanomiin otsikolla ”Espoon kaupunki sysää kaavoituksessa riskin veronmaksajille”. Kirjoitimme muun muassa, että: ”Tur­ve­suol­la­kin kau­pan hank­kei­den edel­lyt­tä­mien tei­den ra­ken­ta­mi­nen on si­dot­tu alueel­ta saa­ta­viin maan­käyt­tö­mak­sui­hin. Ris­ki­nä siis on, et­tä jos tien­ra­ken­nus aloi­te­taan ja kaa­va kaa­tuu­kin oi­keu­des­sa, ei ku­lu­ja saa­da ka­tet­tua maan­käyt­tö­mak­suil­la, vaan ne jää­vät ve­ro­va­roil­la mak­set­ta­vik­si.” Nyt tämä riski on realisoitumassa. Työt alueella on jo aloitettu, puita kaadettu ja rahaa tuhlattu, vaikka kaavan laittomuus ilmeni selvästi jo ELY-keskuksen lausunnosta.

 

Olen iloinen, että ELY-keskus ja Helsingin hallinto-oikeus eivät anna Espoon tehdä laittomia päätöksiä. Toivoisin kuitenkin jatkossa, että Espoon maankäytöstä vastaavat virkamiehet keskittyisivät hankkeisiin, jotka voidaan kaavoittaa laillisesti ja välttäisivät tällaisten kohtuuttomien riskien ottamista verovaroin. Jotain on valmistelussa täytynyt mennä pahasti pieleen, kun näin riskialtis kaava on edes tullut valtuustoon asti päätettäväksi.

 

Asia tulee tiedoksi seuraavaan kaupunkisuunnittelulautakunnan kokoukseen (7.5.2014). Pitää vielä tentata virkamiehiltä tarkemmin, että mitä alueella on tehty, paljonko rahaa on käytetty ja etenkin, että mitä seuraavaksi tehdään.

 

 

Turvesuo Pohjoinen –asemakaavamuutos kaatui oikeudessa, riskit realisoitumassa?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *