Tein tänään valtuuston kokouksessa valtuustotoivomuksen Monikonpuron kalakannan ja monimuotoisuuden turvaamiseksi Perkkaan asemakaavan muutosesityksen yhteydessä. Pidin toiveen yhteydessä oheisen puheen:

 

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut.

 

On hienoa huomata miten hyvin tässä Perkkaan kaavassa on huomioitu hulevesien käsittely sekä Monikonpuro. Kaupunkisuunnittelulautakunnan hyväksymien kaavallisten tavoitteiden mukaan Perkkaalle ja Vermoon ollaan luomassa yhteinäinen puroympäristö ja edellytykset kaupunkimaiselle ympäristölle luonnon monimuotoisuutta kunnioittaen. Toivon, että tämä tavoite pidetään kirkkaana mielessä aluetta rakennettaessa.

 

Monikonpuroa ollaan aiempien kaavahankkeiden kohdalla vuosien saatossa milloin siirretty, milloin putkitettu. Myös veden laadun kanssa on ollut ongelmia. 70-luvulla puroon valui vielä Vermon kaatopaikan jätevedet, mikä myöhemmin tosin on saatu korjattua. Nykyäänkin puron typpipitoisuus on korkea, sillä siihen on vuotanut tänäkin vuonna jätevettä rikkoontuneesta viemäristä.

 

Vaikka puron vesi on välillä likaista tai vesimäärä kausittain vähäinen, pitää muistaa, että Monikonpuro ei ole vain hulevesien poistoränni. Siinä elää edelleen rikas kalakanta. Purosta on tavattu mm. seipiä, särkeä, ahventa, kolmipiikkiä, haukea, sorvaa, suutaria, salakkaa, pasuria, lahnaa, ruutanaa, kiiskeä ja kymmenpiikkiä. Monikonpuron taimenkanta sen sijaan ei ole kestänyt yhtä hyvin putkituksia ja jätevesiä vaan on tällä hetkellä heikko tai jopa olematon ja sitä onkin pyritty nyt vahvistamaan siirtoistutuksin.

 

On siis tärkeää, että mikäli puroa joudutaan siirtämään tämän tai tulevien kaavahankkeiden osalta, uusi uoma toteutetaan mahdollisimman luonnonmukaisena siten, että kalojen ja muiden vesieliöiden on vastedeskin mahdollista löytää sopivia suojapaikkoja pohjan vesikasveista ja kivistä. On myös oltava tarkkana, jotta ei vahingossa luoda esteitä vaelluskalojen vaellukselle.

 

Onneksi Espoosta löytyy tarvittavaa tietoa ja taitoa virtavesikunnostuksien toteuttamiseen. Kesäkuussa valmistui Ely-keskuksen kanssa yhteistyössä toteutettu Kauklahdenkosken kunnostus, jossa uomaa muokattiin monimuotoisemmaksi vaelluskaloja varten. Hienoa hankkeessa oli se, että se oli Espoolle suhteellisen halpa.

 

Espoossa ollaankin nyt selvästi herätty arvostamaan luonnon monimuotoisuutta uudella tavalla, mistä olen erittäin iloinen. Ympäristölautakunnassa hyväksyttiin juuri luonnon monimuotoisuuden toimenpideohjelma ja tänään hyväksytyssä valtuustosopimuksessa sitä halutaan yhteisesti toteuttaa.

 

Mahdollisimman luonnontilainen ja lajistoltaan runsas Monikonpuro on keidas tiiviin kaupungin keskellä. Se tuo hyvin toteutettuna varmasti paljon iloa alueen asukkaille ja työntekijöille.

 

Seuraava toivomusesitykseni hyväksyttiin yksimielisesti:

”Valtuusto toivoo, että Monikonpurolle tehdään kaava-aluetta koskeva hoito- ja kunnostussuunnitelma, jotta puroon liittyvä viheraluekokonaisuus voidaan toteuttaa kaava-alueen rakentamisen yhteydessä. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää siihen, että uusi uoma toteutetaan mahdollisimman luonnonmukaisena ja että puron vedenpinnan korkeus olisi myös kesäaikana riittävä. Puron siirrosta ja muista kaava-alueella tehtävistä toimenpiteistä ei saa aiheutua vaellusesteitä vaelluskaloille.”

 

 

Valtuusto 21.10.2013: Monikonpuron rikas kalakanta ja monimuotoisuus turvataan

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *