Valtuustossa käsiteltiin vuoden 2016 talousarvion kehystä, johon valtuutettu Veera Ruoho (PS) teki toivomuksen siitä, että ”kehys sisältäisi ratkaisun vesihuolto-ongelmiin Kulmakorven ja Ämmässuon vaikutusalueen asutuksissa.” Kävin kannattamassa toivomusta ja puhuin jälleen kerran Ämmässuon alueen tilanteesta.

 

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Ensinnäkin suurkiitos valtuutettu Ruoholle Ämmässuon alueen asioiden pitämisestä esillä ja tulinkin tänne kannattamaan hänen toivomustaan.

Puhun kuitenkin vähän laajemmin Ämmässuon tilanteesta, sillä Mustanpurontien kaivovesien pilaantuminen on vain jäävuoren huippu alueen asukkaiden kohtaamista ongelmista. Kaatopaikkatoiminta sekä biojätteen käsittely aiheuttavat hajuhaittoja, Ruduksen harjoittamat räjäytykset sekä muut alueen louhinnat ovat aiheuttaneet kohtuutonta melu- ja tärinähaittaa, lähipurot ja järvet ovat kuormittuneita. Loojärvi jopa niin kuormittunut, että sen pelastamisesta ollaan käytännössä jo luovuttu. Alueen asukkaat kokevat saaneensa terveyshaittoja ja nyt tosiaan myös juomavesi on joissain kaivoissa pilaantunut.

Vuosikymmenten ajan asukkaat ovat yrittäneet parantaa tilannettaan lukuisin kirjelmin virkamiehille ja luottamushenkilöille. Valtuutetut ovat tehneet aloitteita, jotka eivät ole johtaneet muutoksiin. Asukkaat ovat laatineet muistutuksia ja valituksia ympäristölupiin ja kaavoihin. Nyt asukkaat ovat lopen turhautuneita tilanteeseen. Luotto on mennyt kaupunkiin, sen virkamiehiin sekä meidän päättäjien kykyyn tehdä ratkaisuja. Enkä ihmettele yhtään. Olen ympäristölautakunnan puheenjohtajana myös yrittänyt löytää virallisia keinoja vaikuttaa asukkaiden tilanteen parantamiseksi, mutta se tuntuu mahdottomalta. Siinä missä asukkaita pomputetaan luukulta toiselle ja vastuuta vieritetään aina eteenpäin, samaa tehdään myös luottamushenkilöille. Vastuun vierittäminen eteenpäin on Ämmässuon tapauksessa helppoa, sillä mikään yksittäinen taho ei ole yksin vastuussa kokonaisuudesta.

Ympäristölautakunta antaa lausunnot ympäristölupiin ja YVA-selostuksiin sekä ympäristökeskus tekee alueella tarkastuksia. Alueellinen valvontavirasto myöntää luvat, joita ELY-keskus valvoo. Teknisellä keskuksella on alueella omaa ympäristölupia vaativaa maankaatopaikkatoimintaa, mikä tekee kaupungin itsensä jo vähän jääviksi. HSY ja sen hallitus vastaavat kaatopaikkatoiminnasta sekä vesihuollosta, jota siis ei vieläkään alueen asukkaille ole saatavilla. Sosiaali- ja terveyslautakunta vastaa ympäristöterveyteen liittyvistä kysymyksistä. Kaupunkisuunnittelukeskuksella on alueelle omat tulevaisuudensuunnitelmansa ja HSY:n lisäksi alueella on lukuisia yksityisiä toimijoita kuten Rudus Oy, Hyvinkään Tieluiska Oy, Kuusakoski Oy, ST1, Ruskon Betoni Oy, Caiwell Oy, Espoon Moottoriradat ry, Lehtoranta Oy, Vihdin kaivutyöt Oy ja niin edelleen… Ja tosiaan, sitten on myös ne asukkaat.

Yksittäisiä valonpilkahduksiakin on: ELY-keskus vaati kaivovesien pilaannuttua Rudusta rajoittamaan räjähdystensä kokoa. Kauan kaivattujen terveysselvitysten tekoa ollaan tosissaan alettu sote-puolella selvittää ja syitä kaivovesien pilaantumiseen on tutkittu. Alueella on kuitenkin jatkuvasti alkamassa uusia hankkeita kuten Rudus Oy:n louhinta-alueen laajennus, Kulmakorpi 1 asemakaava-alue sekä Ämmässuon ekoteollisuuspuiston toiminnat. Haitat asukkaille eivät siis näytä vähenevän.

Toivonkin nyt kaupunginjohtajalta, teknisen toimenjohtajalta, sosiaali- ja terveystoimen johtajalta sekä kaupunginhallitukselta suoraselkäistä johtajuutta asian suhteen. Ämmässuon kokonaisuus pitää saada hallintaan yhteistyöllä. Tämä jos mikä, on poikkihallinnollinen asia. Kaupungilla tulee olla yhteinen visio alueen kehittämisestä. Asukkaiden hätään tulee vastata ja luottamus pitää saada palautettua. Kaupungin tulee kantaa vastuu Ämmässuon kokonaisuuden aiheuttamista haitoista ja huomioida kehyksessä tarvittavat asukkaiden elämän parantamiseen tähtäävät investoinnit kuten Mustapurontien vesiongelman ratkaisu sekä Nupurintien kevyenliikenteen väylä.

Valtuusto 7.9.2015: Ämmässuon vesihuolto-ongelma huomioitava talousarviota tehdessä
Tagged on:                     

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *