Tänään kaupunkisuunnittelulautakunnan kokouksessa käsiteltiin Kulmakorpi 1 asemakaavaa sekä Esbogård Ab:n Högbergetin louhoshankkeen YVA-lausuntoa. Molemmat jäivät viime viikolla pöydälle, sillä esitin niihin muutoksia ja lautakunnassa haluttiin aikaa katsoa niiden sanamuotoja ja oikeellisuuksia vielä viikon ajan läpi. Molemmat käsiteltävistä asioista liittyy Ämmässuon kokonaisuuteen, joten olen joutunut käsittelemään niitä myös ympäristölautakunnassa ja asiat olivat siksi minulle erityisen tuttuja.

Kulmakorpi 1 asemakaavaan ehdotin, että Nupurintien varren toimistorakentaminen oltaisiin poistettu kokonaan ja jätetty se suojaviheralueeksi kauttaaltaan. Lisäksi olisin lisännyt ehdon, ettei kaavaa saa toteuttaa ennen Nupurintien kevyen liikenteen väylän rakentamista, sillä hanke on puhtaasti kaupungin oma ja aiheuttaa toteutuessaan Ämmässuon ympäristön toiminnasta jo valmiiksi kärsiville asukkaille lisähaittaa mm. lisääntyvänä liikenteenä ja meluna.

Viikon pöydällä olon aikana esittelijä korjasi itse kaavamääräyksen suojaviheralueesta kuulumaan seuraavasti:

”Säilytettävä ja istutettava alueen osa, jossa maastoa ei saa muokata ja jota tulee hoitaa kasvullisena istuttamalla tiheästi puita ja pensaita, siten että se toimii maisemallisena suojavyöhykkeenä Nupurintien suuntaan.”

Istutettavaksi merkittyä aluetta oli siis jo kaavaehdotuksessa jonkin verran ja nyt sen suojaavuutta haluttiin korostaa. Toimistorakentamisen poistamiselle en olisi saanut riittävästi tukea, joten en sitä lähtenyt erikseen äänestyttämään, kun muuten esitykseni huomioitiin niin hyvin. Onneksi louhinta-alueen pohjoisreunaan muodostuu työn edetessä kallioleikkaus, joka rajoittaa äänen kulkeutumista kun louhinta syvenee.

Lautakunnan päätökseen lisättiin myös kirjaus Nupurintien kevyenliikenteen väylän rakentamisesta. Sanamuoto ei ollut aivan omani, mutta lautakunnan tahto kevyen liikenteen väylän tärkeydestä siitä ilmeni kyllä hyvin.

Vihreiden Saara Hyrkön esityksestä konsernijaosto oli onneksi myös alkuviikosta lausunut HSY:lle, että:

”Espoo pitää tärkeänä, että HSY:n tulee kiirehtiä vesihuoltoon kuulumattomien kiinteistöjen liittämistä vesihuoltoverkkoon Mustapuron, Ämmässuon ja Kulmakorven alueilla. (Hyrkön lisäys alkaa) Lisäksi kaupunki edellyttää, että pikaisesti selvitetään mahdollisuus yhdistää vesihuolto ja vesihuoltokäytävän päälle rakennettava kevyenliikenteen väylä käynnissä olevan Kolmperän vesihuollon rakentamisessa.”

Nyt Nupurintien kevyenliikenteen väylän tarpeellisuus on niin monen luottamushenkilöelimen kirjoittamana todettu, että seuraavaksi se pitäisi vain toteuttaa.

 

Esbogård Ab:n Högbergetin louhos- ja maanläjityshankkeen YVA-selostuksen lausuntoehdotukseksi puheenjohtaja Markkula oli pöydällä olon aikana koostanut oman vaihtoehdon, jossa hän oli huomioinut saadut palautteet. Siihen oli sisällytetty myös oleelliset ehdottamani muutokset kuten suora kirjaus siitä, että hanke on yleiskaavan vastainen ja, että hankevaihtoehdot ovat esitetyllä tavalla toteuttamiskelvottomia. Olin tyytyväinen hänen ehdotukseensa, joka hyväksyttiin yksimielisesti. Lausunnossa mm. sanottiin:

”Esitetyissä vaihtoehdoissa ei ole huomioitu, että myös suunniteltu toiminta tarvitsee suojaviheralueen estämään haittojen leviämistä asutuksen suuntaan. Nykyisin hankealue on käytännössä toiminut Ämmässuon toimintojen haittoja hillitsevänä puskurina.”

”Kaupunkisuunnittelulautakunta katsoo, että hankkeesta esitetyillä kaikilla vaihtoehdoilla 1-3 on vaikutusta yleiskaavan pääkäyttötarkoitusta laajemmin yleiskaavan mukaiselle maankäytölle. Esitetyt vaihtoehdot aiheuttavat myös sijainnillaan merkittävää haittaa aluetta ympäröivien yleiskaavavarausten mukaiselle maankäytölle ja ovat siten yleiskaavan vastaisia.”

”Yhteenvetona tältä osin kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa, että hankkeen kaikki esitetyt vaihtoehdot laajuuksiltaan ja sijoitteluiltaan ovat maakuntakaavan vastaisia.”

”Kaupunkisuunnittelulautakunta katsoo, että  hankkeesta esitetyt vaihtoehdot 1-3 eivät ole toteuttamiskelpoisia.”

Ämmässuon tilannetta arvioidaan edelleen yksi hanke, yksi lausunto ja yksi lupa kerrallaan usean eri kaupungin sisäisen toimialan ja lautakunnan sekä HSY:n hallituksen toimesta. Edelleenkään kaikki tahot eivät keskustele keskenään ja vastuuta sysätään lautakunnalta ja hallintoelimeltä toiselle. Nyt kuitenkin koen, että olen saanut tietoa Ämmässuon tilanteesta levitettyä sen verran laajalle, ettei tilannetta enää ohiteta. Jatkossa kaupunkiin pitää muodostaa järjestelmä, joka varmistaa sujuvan yhteistyön hallintokuntien välillä Ämmässuon monimutkaisessa kokonaisuudessa. Tiedon välitys ei saa olla parin aktiivisen luottamushenkilön ja jo valmiiksi väsyneiden asukkaiden varassa.

KSL 25.8.2015: Kulmakorpi 1 asemakaava ja Högbergetin louhoshanke

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *