Sain kunnian edustaa Vihreää puoluetta Vastuullista ruokaa kuntiin -kuntapäättäjätilaisuudessa. Tilaisuuden järjesti 5.5.2021 Motiva Oy yhteistyössä Maa- ja metsätalousministeriön kanssa.

Pidin tilaisuudessa lyhyen kommenttipuheenvuoron liittyen Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy:n Kehittämiskoordinaattori Outi Luukkosen alustukseen kuntien ja ateriapalvelujen tuottajien väliseen yhteistyöhön. Etenkin uusille, ja miksei myös meille vanhoillekin, kuntapäättäjille keskustelu antaa paljon hyviä vinkkejä ruoan vastuullisuuden lisäämiseksi kunnissa. Tilaisuuden voi katsoa kokonaisuudessaan myös tallenteena. Alla puheeni kokonaisuudessaan.

* * *

Kiitos Outi Luukkoselle hyvästä puheenvuorosta. Kuntien ja ateriapalvelujen tuottajien välistä vuoropuhelua varmasti tarvitaan enemmän ja seurantaa siitä, miten tavoitteet saavutetaan.

On tärkeää, että ruoan eettisyyteen, ekologisuuteen ja etenkin sen ilmastovaikutuksiin on herätty ja nykyään ruoalta vaaditaan terveyden ja hyvän maun lisäksi myös vastuullisuutta.

Myös tulevaisuudessa syömämme ruoan on oltava ravitsevaa, sitä ei saa mennä hukkaan ja sen tuottamisen tulisi kuormittaa maapalloa mahdollisimman vähän. Samalla on tärkeää, että suomalainen ruoantuottaja pärjää hyvin ja meillä on jatkossakin monipuolista lähiruokaa saatavilla.

On kuitenkin selvää, että myös suomalaista elintarviketuotantoa on muutettava kestävämmäksi ja eettisemmäksi. Tässä muutoksessa kunnat voivat olla tärkeä kirittäjä lakimuutosten ja valtion tukipolitiikan ohella.

Suljettu ravinnekierto, hiilen sidonta ja luonnon monimuotoisuutta paremmin turvaavat viljelymenetelmät ovat kaikki esimerkkejä oikein kannatettavista asioista, mutta miten verrata eri tavoin eettisyyttä lähestyviä elintarvikkeita keskenään? Riittävätkö olemassa olevat sertifikaatit vai tarvitsevatko kunnat näiden rinnalle muitakin kriteerejä?

Uusia ruoantuotannon innovaatioita otetaan jatkuvasti käyttöön. Tämä vaatii kuntien hankintatoimilta osaamista ja koulutusta, jotta hankintakriteerit osataan asettaa siten, että lopputulos vastaa kuntien ateriapalveluille asettamia tavoitteita.

On terveyden, ilmaston, eläinten hyvinvoinnin ja luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeää, että kasvisten osuutta ruokapalveluiden tuottamissa aterioissa lisätään.

Puhtaan kasvisruokavalion tarjoamisen lisäksi myös sekaruokavalion eettisyyttä voidaan parantaa ja esimerkiksi eläinten hyvinvointi tulisi asettaa aina kriteeriksi eläinperäisiä tuotteita hankittaessa. Sekaruoka-aterioissa voidaan lisätä myös kasvisten osuutta ja asettamalla linjaston alkuun salaatit ja kasvisruokavaihtoehto, sekaruoan osuus lautasella jää usein pienemmäksi.

Myös vegaaniruokaa tulisi olla aina saatavilla kaikille heille, jotka sitä nimenomaisesti haluavat. Usein helpointa olisikin muuttaa kasvisruokareseptejä vegaanisiksi.

Suhtautumisessa vegaaniruokaan onkin vielä paljon eroja eri kuntien ja viranhaltijoiden välillä. Ei ole reilua, jos nuoret koululaiset tai kunnan työntekijät joutuvat taistelemaan sen eteen, että saa syödä eettisesti ja ilmaston kannalta kestävällä tavalla.

Tein Espoossa pari vuotta sitten valtuustoaloitteen vegaaniruoan tarjoamisesta kouluissa sitä haluaville. Aloite meni lopulta läpi, mutta melkoisen taistelun jälkeen. Asenteet kaupungin ruokapalveluissa muutosta vastaan olivat kovat. Ja tavallaan ymmärrän vastarinnan: muutos vaatii uusia reseptejä, kokkien uudelleen kouluttamista ja ylipäänsä vähän vaivaa kiireisen työn keskellä.

Kannustankin puheenvuoroni lopuksi kaikkia ateriapalveluissa ja hankintojen parissa työskenteleviä avoimesti tarkastelemaan suhtautumista tähän ruokakulttuurin muutokseen. Eettisempi ruoka vaatii muutosta totuttuun. Mutta se muutos tarkoittaa myös oppimista, oivaltamista, tyytyväisempiä asiakkaita ja kestävämpää tulevaisuutta.

 

Vastuullista ruokaa kuntiin!
Tagged on: