Vastaukseni vaalikoneen 5. osan (Huomisen kunta) kysymyksiin löytyy täältä.

Ihminen

 

34. Oletetaan, että kuntasi talous olisi kuralla. Teidän on pakko säästää. Nyt vastakkain ovat vanhukset ja lapset. Mitä teet?

a.) leikkaan lapsilta

b.) leikkaan vanhuksilta

c.) yritän tasapuolisesti höylätä kummaltakin

d.) on säästettävä, mutta ehdotan silti lisälainan ottamista.

Yritän tasapuolisesti höylätä kummaltakin.

Kunnan taloutta on katsottava kokonaisuutena. Varmasti muitakin säästämisen kohteita on kuin lapset ja vanhukset. Mikäli tasapuolinen höylääminen kaikkialta (ei vain lapsilta ja vanhuksilta) ei riitä kaupungin palvelujen ylläpitoon, pitää alkaa etsiä uusia keinoja, jolloin myös lainan otto tai veroprosentin nosto tulevat kysymykseen. Esimerkiksi rakentamattomia maa-alueita voitaisiin verottaa tiukemmin.

 

35. Oletetaan, että kuntasi historiallinen rakennus olisi päässyt huonoon kuntoon. Rakennusta on vaadittu purettavaksi ja tontin käyttämistä hyödyllisemmin. Toisaalta rakennusta on vaadittu historiallisen merkittävyytensä takia kunnostettavaksi. Mitä teet?

a.) Historia on hetkellistä taloudellista hyötyä arvokkaampi asia. Rakennus on kunnostettava.

b.) Taloudellinen hyöty on arvokkaampaa, kuin historia. Tontti on saatava nykyistä hyödyllisempään käyttöön.

c.) On riski, että päätöksestä tulee liian hätiköity. Ehdotan päätöksen lykkäämistä tulevaisuuteen.

d.) Kuuntelen kuntalaisten mielipiteitä ja teen päätökseni sen perusteella.

e.) Historiallista arvoa ja taloudellista hyötyä ei voi vertailla keskenään. En halua ottaa kantaa puolesta enkä vastaan.

Historia on hetkellistä taloudellista hyötyä arvokkaampi asia. Rakennus on kunnostettava.

Kaupunki rakentuu historiansa päälle ja minusta historiallisten kerrostumien on syytä näkyä. Historia antaa kaupungille juuret. Purkuun ja uudelleen rakentamiseen perustuva kulttuuri ei myöskään noudata kestävän kehityksen periaatteita. Rakennus ei ole kertakäyttötavaraa vaan osa elinympäristöämme. Samoin kuin rikkinäiset tavarat, myös rikkinäisen rakennuksen voi korjata.

 

36. Oletetaan, että kunnassasi suunniteltaisiin uutta asuinaluetta, johon halutaan sijoittaa maahanmuuttajia ja sosiaalisen tuen varassa eläviä pienituloisia rinnan hyvätuloisemman väestön kanssa. Tällä tavoin pyritään estämään kuntasi jakautuminen eriarvoistaviin alueisiin. Miten asennoidut?

a.) Näen tällaisen hankkeen suoralta kädeltä vääränä. En voi ymmärtää pyrkimystä monimuotoisesta asuinkulttuurista.

b.) Mietin voisiko hanke luoda sosiaalisesti ja inhimillisesti jotakin uutta, josta voisimme oppia.

c.) Lähden aktiivisesti hakemaan kompromissia naulaamatta omaa kantaani kiinni.

d.) Koen hankkeen yksinomaan myönteisenä. Olen lähinnä ihmeissäsi muiden suvaitsemattomuudesta.

Mietin voisiko hanke luoda sosiaalisesti ja inhimillisesti jotakin uutta, josta voisimme oppia.

Vaikka koenkin hankkeen ehdottoman myönteisenä, yritän aina parhaani mukaan ymmärtää myös vastakkaiset näkökannat. Siksi en haluaisi leimata ketään suvaitsemattomaksi vaan lähestyä keskustelua rakentavammalta kannalta.

 

37. Politiikka ja elämä edellyttävät sosiaalisia taitoja. Tämä tarkoittaa kykyä tulla toimeen erilaisissa ryhmissä ja erilaisten ihmisten kesken. Luottamustehtävässä sinulta voidaan edellyttää myös ajatuksia ja perusteltuja kannanottoja usein varsin monimutkaisista asioista. Miten toimit?

a.) Olen mielestäni sosiaalinen, viihdyn suurissa ryhmissä ja nautin keskipisteenä olemisesta. Olen aloitteellinen ja kerron myös avoimesti itsestäni ja ajatuksistani.

b.) Olen sosiaalinen, mutta tiedän olevani parhaimmillani pienemmissä kokoonpanoissa, joissa asioihin voi paneutua syvällisemmin.

c.) Rakastan nopeita päätöksiä, visioita ja suunnittelen mielelläni tulevaisuutta muiden kanssa.

d.) Minulla on syvää näkemystä, haluan visioida ja ajatella hiljaa ennen kuin tulen esiin ajatusteni kanssa.

Olen sosiaalinen, mutta tiedän olevani parhaimmillani pienemmissä kokoonpanoissa, joissa asioihin voi paneutua syvällisemmin.

Politiikassa vaaditaan idealismia, mutta kuitenkin kykyä tehdä kompromisseja. Yleensä asiat eivät ole yksiselitteisiä vaan pitää uskaltaa perehtyä huolella kaikkiin näkökantoihin; myös niihin, jotka eivät aluksi miellytä. Hätiköidyt päätökset ovat vaarallisia. Omaa näkökantaa on voitava aina tarkastella uudelleen, mikäli selviää uusia vakuuttavia perusteluja. Politiikassa on pystyttävä yhteistyöhön yli puoluerajojen. Kaikki valtuutetuthan haluavat lopulta samaa: toimivan ja hyvän kunnan.

 

38. Työssä tulee usein eteen tilanteita, joissa joudut ratkaisemaan monimutkaisia asioita. Miten kuvaisit yleistä asennoitumistasi päätöstilanteissa?

a.) Olen jatkuvasti varpaillani, ettei tapahdu virheitä ja vääriä päätöksiä. Tarkistan kaikki dokumentit ja pöytäkirjat erityisen huolellisesti.

b.) Luotan siihen, että muut eivät yritä johtaa minua harhaan.

c.) Ahdistun, jos en hallitse suuria ja pieniä asioita.

d.) Pyrin olemaan moitteeton. Vaadin sitä sekä itseltäni että alaisiltani.

e.) Olen sitä mieltä, ettei elämää voi hallita ja on turha uhrata energiaa kaiken maailman nipottamiseen.

Olen jatkuvasti varpaillani, ettei tapahdu virheitä ja vääriä päätöksiä. Tarkistan kaikki dokumentit ja pöytäkirjat erityisen huolellisesti.

Olen työssäni todella tarkka ja siksi mm. hyvä pöytäkirjantarkastaja. Yleensä ihmiset ovat luotettavia, mutta aina on vähän oltava varpaillaan. Asioista saadaan eri näkökulmiin väännettynä hieman eri kuuloisia. On tärkeää ymmärtää asiasisällöt puheiden alta. Mistä nyt oikeasti ollaan päättämässä? Ajaako joku taho tätä päätöstä puoleen tai toiseen? Mihin lopputulos vaikuttaa? Mitä jätetään mainitsematta? Pyrin myös olemaan moitteeton, joten se olisi pätenyt minuun yhtälailla.

 

Takaisin Ylen vaalikonevastauksieni 1. osan alkuun pääset tästä.

Ylen vaalikone: Ihminen (6. osa)

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *