Tässä vastauksiani Ylen varsin asialliseen vaalikoneeseen. Olen jakanut kysymykset eri blogikirjoituksiksi Ylen oman jaottelun mukaan.

Terveys vauvasta vaariin

1. Espoo ei ole tehnyt riittävästi korjatakseen kaupunkia vaivaavan lääkäripulan.

Täysin samaa mieltä.

Lääkäripula ei ole helpottunut, joten toimet eivät ole olleet riittävät.  Mikäli yksityiset lääkäriasemat pystyvät järjestämään viihtyvämmän työympäristön ja joustavammat työajat, valitsevat lääkärit mielummin yksityisen puolen. Tämän vuoksi terveyskeskusten esimiestason johtajataitoihin ja hoitohenkilökunnan työhyvinvointiin tulee kiinnittää erityistä huomiota. Lääkäreitä avustavaa henkilökuntaa voidaan myös palkata lisää, jotta lääkärit voivat keskittyä potilaiden hoitamiseen.

 

2. Vanhuksilla on oltava lasten päivähoitoon rinnastettava ehdoton oikeus hoitopaikkaan. Jokseenkin eri mieltä.Vanhuksen oikeutta asua mahdollisimman pitkään kotonaan tulee tukea mielummin kuin tarjota automaattisesti paikka hoitokodissa. On kuitenkin tärkeää, ettei ketään jätetä heitteille ja että paikka hoitokodista löytyy, jos siihen on todella tarvetta. 

3. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Jokseenkin eri mieltä.

Terveyspalveluiden yksityistäminen ei automaattisesti ole kustannustehokkaampaa, kuin kunnan itsensä tuottama palvelu. Se on kuitenkin varteen otettava vaihtoehto. Mikäli yksityisiä palveluja ostetaan, palveluntarjoajia pitäisi olla yhden sijaan useita, jotta kilpailua asiakkaista syntyisi. Kilpailu parantaa laatua ja laskee kustannuksia. Yksityisten terveyspalveluiden kilpailuttaminen pitää myös tehdä oikein perustein. Kilpailutuksessa on huomioitava hinnan lisäksi myös laatu sekä palvelut tuottavan tahon vastuullisuus esimerkiksi veronmaksun suhteen.

 

4. Terveyskeskusmaksuja voidaan kunnassani korottaa.

Täysin eri mieltä.

Terveyskeskusmaksut ovat jo nyt vähävaraisille liian kalliit. Lääkäriin meno ei saa olla rahasta kiinni. Hyvätuloisia korotukset puolestaan ajaisivat yhä enemmän yksityisen terveydenhuollon pariin.

 

5. Jos kotikuntasi saisi suuren rahalahjoituksen peruspalveluiden kehittämiseen, mihin seuraavista raha tulisi ensi sijassa kohdentaa. Valitse kaksi vaihtoehtoa: sosiaalitoimen palveluihin, lasten päivähoitoon, vanhusten hoitoon, kouluihin, hoitohenkilökunnan palkkoihin, terveyskeskuksiin, erikoissairaanhoitoon.

Terveyskeskuksiin ja erikoissairaanhoitoon.

Julkiset terveyskeskukset toimivat Espoossa luokattoman huonosti. Akuuttiasioissakin joudutaan jonottamaan tunteja ja lähetteitä pantataan.

Tämä kävi ilmi myös Kuntapalvelut Espoossa 2011–asiakaskyselyssä. Jopa 39% kyselyyn vastanneista piti kunnan terveyskeskuksen lääkäripalveluja huonosti hoidettuina, kun taas päiväkotipalveluita moitti vain 7% ja vanhusten asumis- ja laitoshoitopalveluja 16%.

Ne potilaat, joilla on varaa, karkaavat yksityisille terveysasemille, mikä heikentää julkista palvelua entisestään. Kierre on saatava katkaistua. Terveysasemien toiminnan parantamisella parannetaan tasapuolisesti kaikkien, myös vanhusten ja lasten elämää.

 

Vastaukset vaalikoneen 2. osan (Huolenpito) kysymyksiin löytyy täältä.

 

Ylen vaalikone: Terveys vauvasta vaariin (1. osa)

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *