Suomessa tehdään työtä monella rintamalla, jotta raskaimpia lastensuojelun palveluja, kuten lasten sijaishuoltoa, ei tarvittaisi lainkaan. Niin kutsuttua ehkäisevää lastensuojelutyötä tehdään neuvoloissa, varhaiskasvatuksessa, kouluissa, harrastuksissa, nuorisotyössä sekä tulevissa perhekeskuksissa. 

Espoon keskukseen ollaan perustamassa kaupungin ensimmäistä perhekeskusta ja toimintamallia suunnitellaan monistettavan muihinkin Espoon aluekeskuksiin sekä tulevalle hyvinvointialueelle. Perhekeskuksiin kootaan saman katon alle monenlaisia lapsiperheille tarkoitettuja matalan kynnyksen tukipalveluja, kuten neuvolatoimintaa, perheoikeudellisia palveluja, erotilanteissa annettavaa apua, väkivallan ehkäisytyötä, perhesosiaalityötä sekä lasten kuntoutusta. 

Viime sijassa lastensuojelulla kuitenkin tärkeä rooli varmistaa lapsen hyvinvointi. Kevyimmillään se voi olla lapsen ja perheen tilanteen tarkastamista. Hyvässä tapauksessa ensimmäinen keskustelukin voi riittää tilanteen korjaantumiseen. Erilaisia lastensuojelun avohuollon palveluja kehittämällä on mahdollista tukea lasta ja perhettä pääsemään hankalan tilanteen yli. 

Joskus kuitenkin lapsen hyvinvoinnin kannalta paras ratkaisu on sijaishuolto. Ensisijaisesti sijoituspaikkana tulisi aina olla perhehoito. Perhehoidossa lapsi saa kasvaa kodinomaisissa oloissa ja muodostaa turvallisia ihmissuhteita. Sijaisperheitä etsitään Espoossakin jatkuvasti, joten mikäli se tuntuisi omalta asialta, kaupungin nettisivujen kautta saa lisätietoa sijaisperheeksi hakemisesta.

Vaikka perhehoitoa kannattaakin suosia, joskus laitoshoito on kuitenkin lapselle tai nuorelle se turvallisin vaihtoehto. Syinä laitoshoitoon sijoittamiselle on usein paha olo, joka purkautuu päihde- ja mielenterveysongelmina, jatkuvana karkailuna tai väkivaltaisena käytöksenä. Myös lastensuojelun laitoshoitopaikkoja on oltava riittävästi tarjolla. 

Tärkeintä lastensuojelutyössä on varmistaa, että lapsen tilanne todella tunnistetaan eikä lapsi pääse vahingossa putoamaan lastensuojelun tukiverkosta. Siksi lastensuojelun työntekijöillä tulee olla riittävästi aikaa perehtyä kunkin lapsen tilanteeseen. Tässä riittää vielä parannettavaa.

Kirjoitus on yksi vuoden 2021 aluevaaliteemaisen joulukalenterini luukuista. Kalenterissa esittelin 24 syytä kiinnostua Suomen ensimmäisistä aluevaaleista, jotka järjestetään 23.1.2022.

19. Lastensuojelu
Tagged on: