Sote-uudistus on loistava mahdollisuus käydä systemaattisesti läpi erilaiset palveluketjut ja hoitopolut. Niillä tarkoitetaan tapahtumasarjaa, joka alkaa potilaan tai asiakkaan ensitapaamisesta aina siihen asti, kun asia on ratkaistu. Se pitää sisällään ongelman kartoituksen, mahdollisen diagnoosin, hoidon ja palvelutarpeen arvioinnin ja suunnittelun, niiden toteutuksen sekä jälkiseurannan. 

Jokaisen asiakkaan osalta polku voi olla vähän erilainen riippuen tämän tilanteesta ja tarpeesta, mutta samalla on oleellista, että yleisimpiin ongelmiin ja tilanteisiin saadaan muodostettua etukäteen moniammatillisesti yhtenäiset hoito- ja palvelupolut. Se helpottaa ammattilaisten päätöksentekoa, kun on mietitty valmiiksi, että mitä näytteitä pitikään ottaa, minne potilas seuraavaksi ohjataan ja mitä kaikkea hoidossa seuraavaksi tapahtuukaan. Ilman selkeää kokonaiskuvaa on vaara, että asiakas tipahtaa polulta pois ja ajautuu umpikujaan etsiessään oikeaa auttavaa tahoa. Selkeä hoitopolku auttaa myös potilasta tai asiakasta itseään hahmottamaan oman hoitonsa tilanteen. 

Hoitopolkuja on monen sairauden osalta jo pitkään valmisteltu ja osin ne toimivat hyvin. Nyt sote-uudistuksen myötä on mahdollista saada osaksi polkua perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon lisäksi yhä paremmin myös sosiaalipalvelut. Nykyään kehitetään kiihtyvää tahtia myös erilaisia digitaalisia hoitomalleja ja -polkuja, joilla voidaan sujuvoittaa vastaanottokäyntejä tai tukea asiakasta itseään seuraamaan hoidon etenemistä. Tänä syksynä Espoossa ja Lohjalla on esimerkiksi pilotoitu raskausdiabeteksen, alakoululaisten kastelun ja ummetuksen sekä 3. luokan kouluterveyskyselyjen digitaalisia hoitopolkuja. 

Parhaassa tapauksessa laadukkaamman hoidon lisäksi hoitopolkujen sujuvoittamisella ja yhtenäistämisellä vältetään päällekkäisiä tutkimuksia, säästetään lääkäreiden, hoitohenkilökunnan ja muiden sote-työntekijöiden aikaa ja saavutetaan kustannussäästöjä.

Kirjoitus on yksi vuoden 2021 aluevaaliteemaisen joulukalenterini luukuista. Kalenterissa esittelin 24 syytä kiinnostua Suomen ensimmäisistä aluevaaleista, jotka järjestetään 23.1.2022.

18. Toimivat hoitopolut
Tagged on: