Tähän asti kunnat ovat vastanneet erilaisten asumispalvelujen tarjoamisesta niiden tarpeessa oleville asukkailleen. Koska kyse on sosiaalipalvelusta, siirtyy tämäkin toiminto hyvinvointialueille. 

Asumispalveluja tarvitsevat asukkaat, jotka eivät esimerkiksi vammaisuuden, iän, terveydentilan tai päihde- ja mielenterveysongelmien vuoksi ilman apua kykene itsenäiseen asumiseen tai vähintäänkin asumisen tuen tarvetta pitää selvittää. Kotona asumista voidaan tukea erilaisilla kotiin vietävillä palveluilla, asumisvalmennuksella tai myöntämällä avustuksia kodin muutostöihin. Enemmän tukea tarvitseville on tarjolla ympärivuorokautista palveluasumista ja tuettua asumista.

Aivan kuten ikäihmistenkin palvelujen kohdalla, kotona-asumisen tukeminen on erilaisista asumispalveluista sekä edullisinta että usein asukkaalle itselleen mieluisinta. Joskus lyhytaikainen palvelukotipaikka tuen tarvitsijalle voi olla ratkaiseva omaishoitajan jaksamisen kannalta. 

Asumispalveluilla ehkäistään osaltaan myös asunnottomuutta. Asumisvalmennuksella annetaan omaan kotiin siirtyvälle nuorelle, kehitysvammaiselle tai vaikkapa mielenterveys- tai päihdekuntoutujalle eväitä arjessa pärjäämiseen. Asumispalvelut tarjoavat viime sijassa myös tilapäismajoitusta.  

Ikäihmisten asumispalvelujen osalta merkittävänä hankkeena Espoossa ovat olleet elä ja asu -seniorikeskukset, joita on ollut tavoitteena rakentaa yksi kuhunkin aluekeskukseen. Toiminnassa on nyt kaksi: Kauklahden ja Leppävaaran elä ja asu -keskukset. Niiden tarkoitus on yhdistää samoihin tiloihin palveluasumista sekä muillekin lähialueen senioreille avointa kulttuuri- ja liikuntatoimintaa, ohjattua päivätoimintaa, kokoontumistiloja ja lounasruokailua.

Kunnan lisäksi erilaisia hoivakotipaikkoja tarjoavat myös monet yksityiset toimijat sekä jotkut järjestöt, joten kaikkeen tarpeeseen yksin julkisen tahon ei tarvitse vastata. Silti elä ja asukeskuksissa on ollut ajatuksena koota laajemmin senioripalveluja yhteen ja ovat siksi puoltaneet paikkaansa osana kokonaisuutta. Uuden hyvinvointialueen ratkaistavaksi jää toteutetaanko loppuja elä ja asukeskuksia ja millä aikataululla.

Kirjoitus on yksi vuoden 2021 aluevaaliteemaisen joulukalenterini luukuista. Kalenterissa esittelin 24 syytä kiinnostua Suomen ensimmäisistä aluevaaleista, jotka järjestetään 23.1.2022.

20. Asumispalvelut
Tagged on: