Aluevaalit ja hyvinvointialueet saattavat kuulostaa etäisiltä, mutta ehdokkaina on meitä samoja kuntien luottamushenkilöitä sekä uusia innokkaita Länsi-Uudenmaan kuntien asukkaita. Hyvinvointialueiden järjestämät palvelut puolestaan koskevat meitä kaikkia vähintäänkin jonkun läheisen kautta. Jotta tuleva aluevaltuusto voi aidosti toimia kansan äänenä, tulee sen saada asukkailta riittävä mandaatti aluevaaleissa. 

Äänestäminen on sitä tärkeintä vaikuttamista, mutta vaalien väleilläkin asukkailla tulee olla mahdollisuus saada tietoa hyvinvointialueen tulevista päätöksistä ja pystyä ottamaan niihin kantaa. Lakisääteisinä alueilla tulee olemaan vanhus- ja vammaisneuvostot sekä nuorisovaltuusto, mutta muuten on uusien aluevaltuutettujen päätettävissä sallitaanko esimerkiksi alueen nuorisovaltuuston jäsenten osallistuminen hyvinvointialueen lautakuntien kokouksiin, kuten Espoossa tehdään, ja millaisia muunlaisia osallisuuden malleja otetaan käyttöön. 

Tärkeää on, että päätöksenteossa ja palvelujen kehittämisessä kuullaan monipuolisesti eri ikäisiä ja eri puolilla Länsi-Uuttamaata asuvia palvelujen käyttäjiä. Hyvä vuoropuhelu asukkaiden, päättäjien sekä viranhaltijoiden välillä lisää erilaisten näkemysten ymmärrystä ja molemminpuolista luottoa toisia kohtaan. Etenkin erilaisten järjestöjen ja palvelujen käyttäjäryhmien kuuleminen ja osallistaminen palvelujen kehittämiseen on oleellista. Käyttäjät osaavat usein nostaa esille kehityskohteita, jotka voisivat jäädä muuten pimentoon. 

Olen iloinen siitä, miten Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen valmistelussa on pyritty jo nyt osallistamaan asukkaita palvelujen kehittämisessä. Kuka vain voi liittyä Länsi-Uudenmaan Unelmien sote-palvelut -yhteisöön ja osallistua tilaisuuksiin ja antaa kehittämisehdotuksia erilaisista teemoista. Mikäli sote-palvelujen kehittämisen suunta alueella kiinnostaa ja haluat muuten tietää hyvinvointialueen valmistelusta, niin sitä kautta saa myös lisätietoa. Korona estää nyt livetapahtumien järjestämisen, mutta jatkossa on varmistettava, että myös he, joille netin käyttö ei ole mahdollinen tapa osallistua, pääsevät vaikuttamaan.

Kirjoitus on yksi vuoden 2021 aluevaaliteemaisen joulukalenterini luukuista. Kalenterissa esittelin 24 syytä kiinnostua Suomen ensimmäisistä aluevaaleista, jotka järjestetään 23.1.2022.

23. Asukasosallisuus
Tagged on: