Toimivat ja helposti saavutettavat päihdepalvelut ovat koko yhteiskunnan etu. Päihdepalveluilla ei pyritä auttamaan vain päihteenkäyttäjää vaan parantamaan myös kaikkien hänen läheistensä elämänlaatua. 

Etenkin joulunpyhät voivat olla päihteiden käytön kannalta ongelmallista aikaa. Onkin tärkeää, että niin läheinen kuin käyttäjä itsekin voi saada apua ilman turhaa byrokratiaa. Valmius päihteiden käytön lopettamiseksi voi vaihdella suuresti hetkestä riippuen ja mikäli silloin, kun olisi halua ottaa ensimmäinen askel vieroituksen tai päihteiden käytön vähentämisen suhteen, ei apua olekaan saatavilla, voi seuraavaa askelta joutua odottamaan pitkään. 

Espoossa Iso Omenan palvelutorin MTP -klinikka ottaa vastaan ilman ajanvarausta espoolaisia nuoria ja aikuisia, jotka kaipaavat apua mielenterveys- ja päihdeasioissa. Tarvittaessa asukas voidaan ohjata esimerkiksi yksilö- tai ryhmähoidon piiriin tai avo- tai laitosvieroitukseen. Julkisten palveluiden tukena toimii myös kolmannen sektorin sekä yksityisiä palveluntarjoajia. Esimerkiksi A-Klinikka tarjoaa Espoossa kaupungin maksusitoumuksella nuorten päihdepalveluita sekä korvaushoitoa opioidiriippuvaisille. 

Tärkeää on, että päihteiden käyttö ymmärretään sairautena ja käyttäjiä pyritään auttamaan silloinkin, kun päihteidenkäyttö yhä jatkuu. Helposti esimerkiksi suonensisäisiä huumeita käyttävät ajautuvat yhteiskunnan marginaaliin, josta on vaikea omin voimin päästä pois. Heidän tavoittamisekseen sekä tarttuvia tauteja kuten hepatiittia ja HIV:iä ehkäistäkseen on viisasta tarjota mahdollisuuksia vaihtaa puhtaita pistovälineitä ja tavata lääkäri ja sosiaaliohjaaja myös anonyymisti. 

Mikäli ihmisellä ei ole asuntoa, velat painaa niskassa tai mielenterveys prakaa, on irrottautuminen päihteistä haastavaa.  Erilaisista riippuvuuksista vieroittautuakseen ihminen tarvitseekin päihdepalvelujen lisäksi usein monenlaista muutakin tukea: mielenterveyspalveluita, terveyspalveluita tai apua asumiseen tai rahankäyttöön liittyvissä asioissa. Koska nämä kaikki kietoutuvat yhteen, on tärkeää, ettei avun tarvitsijoilta edellytetä vielä täyttä päihteettömyyttä saadakseen vierottumista tukevia muita palveluita.

Kirjoitus on yksi vuoden 2021 aluevaaliteemaisen joulukalenterini luukuista. Kalenterissa esittelin 24 syytä kiinnostua Suomen ensimmäisistä aluevaaleista, jotka järjestetään 23.1.2022.

22. Päihdepalvelut
Tagged on: