Valtuusto hyväksyi budjettiesityksen vuodelle 2018. Me vihreät olimme lopputulokseen varsin tyytyväisiä, sillä saimme läpi tärkeitä tavoitteitamme kuten lisäpanostusta lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin ja koulutukseen. Itse kuitenkin puhuin kokouksessa pienestä yksityiskohdasta eli vesiensuojelusta.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Espoo-tarinan mukaan toteutamme vesiensuojeluohjelmaa. Tämän valtuuston enemmistö on nyt kiitettävästi ottanut huomioon talousarviossa, sillä siinä esitetään lisättäväksi ympäristökeskukselle yhtä vesiensuojeluun keskittyvää vakanssia. Yksi työntekijä Espoon kokoisessa kaupungissa saattaa kuulostaa vähältä, mutta ympäristökeskukselle ja vesiensuojelulle sillä on suuri merkitys.

Espoossa on 95 järveä, virtavesiä ja merenrantaa. Kaupungin vesiasioita on tähän mennessä hoitanut ympäristökeskuksessa kaksi limnologia. Ripeästi toimiva kaavoitus edellyttää nopeita, mutta kuitenkin huolella tehtyjä selvityksiä ja niistä laadittuja lausuntoja. Lisääntynyt rakentaminen lisää myös asukkaiden yhteydenottoja, työmaiden ympäristöasioiden valvontaa ja poikkeamishakemuksia hulevesiviemäriin liittymisestä.

Vesiensuojeluohjelma on ympäristölautakunnan viime vuonna hyväksymä selvitys siitä, minkälaisin toimin eri vesistöjen vedenlaatua saataisiin parannettua. Useat toimenpiteet vaativat yhteistyötä eri tahojen kuten ympäristö-, ELY- ja kaupunkitekniikankeskusten kanssa. Vesiensuojeluun tarvitaan mukaan myös maanomistajat, yrittäjät, maanviljelijät ja asukkaat. Tämän uuden vakanssin myötä ohjelman toimenpiteiden koordinoinnille on toivon mukaan jatkossa enemmän aikaa.

Tärkeä rooli vesiensuojelun toimenpideohjelman toteuttamisella on kaupunkitekniikan keskuksella, joka lopulta on vastuussa monien toimenpiteiden toteuttamisesta. Toivonkin täällä istuvia teknisen lautakunnan jäseniä kyselemään toimenpiteiden perään ja varmistamaan, että niitä systemaattisesti nostetaan investointiohjelmiin ja lopulta toteutetaan.

Vesiensuojelu ja hulevesien käsittely kuulostavat kenties etäisiltä asioilta ihmisen arjessa. Sen sijaan puhtaat uimavedet, kaloista rikkaat virtavedet sekä tiet, joita ei tarvitse katkaista tulvaveden vuoksi ovat ihmisten arkeen ja vapaa-aikaan vaikuttavia tavoitteita ja siksi vesiensuojelutoimet ovat tärkeitä kaupungin toimivuuden ja viihtyisyyden kannalta.

Vihreiden tavoite läpi: Espoo panostaa vesiensuojeluun
Tagged on:                                         

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *