Mielen hyvinvoinnista on alettu viime vuosina puhua yhä enemmän ja avoimemmin. Ja hyvä niin. Suomi on edelleen EU:n kärkipäässä nuorten itsemurhatilastoissa ja mielenterveyshäiriöt ovat maan yleisin työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen syy. Onkin herätty siihen, että yhteiskunnan tulee aktiivisemmin panostaa mielen hyvinvointiin jo varhaisessa vaiheessa. 

Kaksi vuotta sitten hyväksytyssä kansallisessa mielenterveysstrategiassa linjattiin viisi teemakokonaisuutta, joita on tarkoitus viedä eteenpäin uusilla hyvinvointialueilla. Ne ovat: mielenterveys pääomana, lasten ja nuorten mielenterveyden rakentuminen arjessa, mielenterveysoikeudet, ihmisten tarpeiden mukaiset, laaja-alaiset palvelut sekä hyvä mielenterveysjohtaminen.

Kansalaisaloite Terapiatakuusta on vaatinut, että mielen järkkyessä apua saisi nopeasti ja matalalla kynnyksellä. Perusterveydenhuollossa tulisi antaa varhaista hoitoa ja arvioida asiakkaan tilanne jo ensimmäisellä käynnillä. Tarvittaessa asiakas ohjattaisiin psykososiaalisen hoidon pariin viimeistään neljän viikon kuluessa. Kannatan itsekin Terapiatakuun käyttöönottoa. Mielenterveyden ongelmien kanssa kipuilevalle tunnit ja päivät saati sitten kuukaudet voivat tuntua ylitsepääsemättömiltä.

Nopea puuttuminen ja lyhyiden psykososiaalisten hoitojen tarjoaminen auttaa tutkitusti ehkäisemään vakavampia mielenterveysongelmia ja edesauttaa ihmistä pysymään työkykyisenä. Samalla hyvinvointialueiden tulee tehdä yhteistyötä kuntien työvoimapalvelujen kanssa, jotta mielenterveysongelmista kärsinytkin voi kuntoutua takaisin työelämään. Varhaiskasvatuksessa ja kouluissa sekä harrastuksissa voidaan osaltaan vahvistaa lasten ja nuorten mielen hyvinvointia. 

Taloudelliset haasteet, asumisen ongelmat, päihteiden käyttö, perheen sisäiset ristiriidat tai äkillinen kriisi kuten läheisen kuolema, voi ajaa mielenterveyden koetukselle. Siten uusilla sote-keskuksilla, jossa terveydenhuolto yhdistyy paremmin sosiaalipalveluihin, on kaikki avaimet käsissään mielen hyvinvoinnin kokonaisvaltaiseen tukemiseen.

Kirjoitus on yksi vuoden 2021 aluevaaliteemaisen joulukalenterini luukuista. Kalenterissa esittelin 24 syytä kiinnostua Suomen ensimmäisistä aluevaaleista, jotka järjestetään 23.1.2022.

16. Mielenterveys
Tagged on: