20. Nuorten pahoinvointi

20. Nuorten pahoinvointi

Suurin osa suomalaisista nuorista voi hyvin. Se on tärkeä sanoa tähän alkuun.  Yhä useampi nuori, etenkin tyttö, kuitenkin kokee ahdistusta ja masennusta, ja siitä on syytä puhua. Eikä ilmiö koske vain nuoria, vaan myös nuoria aikuisia, joilla mielenterveysperusteiset poissaolot työelämästä

17. Valoisa mieli

17. Valoisa mieli

Joulu ei välttämättä ole kaikille vuoden onnellisinta aikaa. Jos kriisit ovat koetelleet perhettä, jos perhettä ei ole ensinkään tai, jos sähkölasku on syönyt joululahjarahat, voi joulumieli olla synkkä. Jotakuta voi helpottaa kuulla, ettei kaikkien muidenkaan joulut ole niitä Instagramin täydellisiä

22. Päihdepalvelut

22. Päihdepalvelut

Toimivat ja helposti saavutettavat päihdepalvelut ovat koko yhteiskunnan etu. Päihdepalveluilla ei pyritä auttamaan vain päihteenkäyttäjää vaan parantamaan myös kaikkien hänen läheistensä elämänlaatua.  Etenkin joulunpyhät voivat olla päihteiden käytön kannalta ongelmallista aikaa. Onkin tärkeää, että niin läheinen kuin käyttäjä itsekin voi

20. Asumispalvelut

20. Asumispalvelut

Tähän asti kunnat ovat vastanneet erilaisten asumispalvelujen tarjoamisesta niiden tarpeessa oleville asukkailleen. Koska kyse on sosiaalipalvelusta, siirtyy tämäkin toiminto hyvinvointialueille.  Asumispalveluja tarvitsevat asukkaat, jotka eivät esimerkiksi vammaisuuden, iän, terveydentilan tai päihde- ja mielenterveysongelmien vuoksi ilman apua kykene itsenäiseen asumiseen tai

16. Mielenterveys

16. Mielenterveys

Mielen hyvinvoinnista on alettu viime vuosina puhua yhä enemmän ja avoimemmin. Ja hyvä niin. Suomi on edelleen EU:n kärkipäässä nuorten itsemurhatilastoissa ja mielenterveyshäiriöt ovat maan yleisin työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen syy. Onkin herätty siihen, että yhteiskunnan tulee aktiivisemmin panostaa mielen hyvinvointiin jo

5. Hoitovelka

5. Hoitovelka

Koronapandemian hoito on lykännyt monia terveyskeskuskäyntejä ja kasvattanut jonoja aina suunterveydenhuollosta mielenterveyspalveluihin. Todellista hoitovelan määrää on vaikea arvioida, sillä käyttämättä jäänyt hoitokerta ei välttämättä tule koskaan käytetyksi tai saattaa johtaa raskaampien erikoissairaanhoidon palvelujen tarpeeseen myöhemmin tai näkyä jollain aivan toisella

1. Oppilashuolto

1. Oppilashuolto

Oppilashuollolla tarkoitetaan koululaisen tai opiskelijan sekä koko kouluyhteisön niin psyykkisen kuin fyysisenkin hyvinvoinnin edistämistä. Sitä toteuttavat kouluissa mm. kouluterkkarit, kuraattorit, koululääkärit, psykologit, opettajat ja rehtoritkin yhteistyössä nuorisotyön kanssa. Sote-uudistuksen myötä kuntien sote-toimen vastuulla olleet oppilashuollon palvelut siirtyvät hyvinvointialueiden päätösvallan alle,

Hyvää itsenäisyyspäivää 2021!

Hyvää itsenäisyyspäivää 2021!

Arvoisat espoolaiset.  Bästa Esbobor. Dear Espoo residents.   Tänään meidän oli tarkoitus pitkästä aikaa kokoontua yhteen juhlistamaan itsenäisyyspäivää, mutta kuten monta kertaa aiemminkin viimeisen kahden vuoden aikana, korona sotki suunnitelmat. Pandemian leviämisen ehkäisemiseksi yhteiskuntamme on asettanut lukuisia rajoituksia, joilla omaa