Venäjän hyökkäys Ukrainaan pakotti koko Euroopan tarkastelemaan energian tuotantoamme nopeasti uudelta kantilta. Miten voidaan korvata Venäjältä tuotu fossiilienergia? Ennen sodan alkamista 30% Suomen energiasta tuotiin Venäjältä. Onneksi Suomessa oli vihreä siirtymä jo kovaa vauhtia käynnissä. Muuten korvaavien energialähteiden löytäminen ja energiansäästö olisi ollut vieläkin suuremman työn takana.

Emme voi välttämättä ennustaa täysin maailman tulevia kriisejä. Siksi on tärkeää, että energiantuotantomme on mahdollisimman kriisinkestävää. Monipuolinen, hajautettu energiapaletti ei ole riippuvainen yhden tuotantolaitoksen toiminnasta eikä yhden raaka-aineen saatavuudesta. 

Kunhan Olkiluoto 3:n vihdoin valmistuu ja nykyiset tuulivoimalahankkeet rakentuvat, on Suomi jo sähkön suhteen varsin omavarainen. Ainakin hetken aikaa. Yhteiskunnan muutos hiilineutraaliksi tulee nimittäin edellyttämään teollisuuden ja liikenteen voimakasta sähköistystä, mikä puolestaan vaatii lisää panostuksia hiilineutraaliin sähköntuotantoon.

Vedystä povataan ratkaisua niin raskaan liikenteen päästöjen vähentämiseen, sähkön varastointiin kuin lannoitteisiin tarvittavan ammoniakin tuotantoon. Vetyteollisuus puolestaan tarvitsee toimiakseen puhdasta tuulivoimaa.

Energiateollisuus on siis valtavan murroksen keskellä. On varmistettava kaikin keinoin, että Suomi kulkee sen etulinjassa. 

⚡️ Energia-alan tutkimus- ja kehitystyöhön tulee panostaa.

⚡️ Riittävä energia-alan osaajien määrä Suomessa pitää varmistaa.

⚡️ Uusien teknologioiden pilottikohteet tarvitsevat tukea ennen, kun ne alkavat tuottaa voittoa.

⚡️ Energiapolitiikan tulee olla mahdollisimman ennakoitavaa.

⚡️ Merituulivoiman kannattavuutta tulee parantaa.

⚡️ Pienydinvoimalahankkeiden sääntely- ja luvituskäytännöt tulee saattaa valmiiksi, jotta niiden puuttuminen ei pysäytä hankkeiden etenemistä sitten, kun sellaisia tulee eteen.

⚡️ Maatalouden biokaasutuotantoa tulee edistää.

Uudet hankkeet eivät kuitenkaan helpota tämän talven sähköpulaa. Toivottavasti nyt löydettäviä energiansäästötoimia hyödynnetään sittenkin, kun akuutti kriisi on ohi. Kotitalouksia kannattaa tukea energiaremonteissa, jotta kriisinkestävyys olisi jatkossa parempi.

Kirjoitus ilmestyi osana vuoden 2022 joulukalenteriani, jossa pureuduin ajankohtaisiin poliittisiin teemoihin, joista mielestäni oli syytä puhua ennen kevään 2023 eduskuntavaaleja. 

18. Energiaomavaraisuus
Tagged on: