Suomen 23* suurimmassa kaupungissa asuu jopa 78% koko väestöstä ja sijaitsee 80% kaikista työpaikoista. Ei ole ihan samantekevää, miten elinvoimaisia ne ovat. Kaupungit nimittäin rahoittavat myös harvaan asutun maaseudun palveluja.  

Olen aina heikomman puolella ja puolustan siksi usein myös pienempiä kuntia. Nyt kuitenkin koen, että on aika nousta puolustamaan kaupunkeja. 

Usean viimeaikaisen uudistuksen johdosta kaupungeilta valuu yhä enemmän rahaa muualle. Viimeistään sote-uudistus vähensi niin merkittävästi kaupunkien rahoitusta, että niiden toiminta nykyisellään on jopa vaarantunut. 

Suuria kaupunkeja ja pieniä kuntia ei pitäisi edes verrata toisiinsa. Silti niillä on samat laissa määritellyt tehtävät. On sanomattakin selvää, että esimerkiksi pääkaupunkiseudulla on lukematon määrä tehtäviä, josta pienellä paikkakunnalla ei tarvitse huolehtia. 

Kun pääkaupunkiseudun 1,4 miljoonaa ihmistä lähtee aamulla töihin ja kouluihin, olisi liikenne kaaoksessa ilman toimivaa joukkoliikennettä. Se ei ole kaupungeille kiva lisäpalvelu, vaan mahdollistaa toimivan arjen ylipäänsä. 

Myös kaikki rakentamiseen liittyvä on merkittävästi hankalampaa, kun tilaa on vähän. Pysäköinti ja hulevesien johtaminen vaativat tarkempaa suunnittelua ja tulee kalliimmaksi. Myös maa on kalliimpaa.

Pääkaupunkiseudulla asuu 220 000 maahanmuuttajataustaista hyvin monenlaisista lähtökohdista. Kotouttamisen onnistuminen on koko Suomen kehityksen kannalta aivan oleellista. Siksi siihen tulee antaa kaupungeille riittävät resurssit.

TE-uudistus siirtää työvoimapalvelut kunnille. Se on sinänsä hyvä asia, koska se mahdollistaa kunnan sisällä joustavampia työllistymisen keinoja. Kuitenkin rahoituksen pitää seurata tehtäviä täysimääräisesti. Kaupungeissa, jos missä, pitäisi saada työttömyyttä vähennettyä. 

Kaupungit ovat kulttuurielämän kehtoja ratkaisevassa osassa ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Olisi vihdoin tunnistettava kaupunkien merkitys Suomen talouden veturina ja varmistettava, että kaupungeilla riittää jatkossakin rahaa kasvun vaatimiin investointeihin.

*23 suurimmasta kunnasta Uudellamaalla on 4 (+ Helsinki). Uudellamaalla on 14 yli 20 000 asukkaan kaupunkia.

Henna Partanen Espoon Keilaniemessä. Kuvaaja: Matti Forstadius.

Kirjoitus ilmestyi osana vuoden 2022 joulukalenteriani, jossa pureuduin ajankohtaisiin poliittisiin teemoihin, joista mielestäni oli syytä puhua ennen kevään 2023 eduskuntavaaleja. 

15. Kaupungit
Tagged on: